x

İrade - Ziya Gökerküçük

e-Posta Yazdır PDF
Arapça kökenli bir sözcük olan irade; istek, dilek anlamındadır. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür aynı zamanda. İrade kaybı ise; karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirtidir.
 
2017 yılı, Mayıs ayında 90 (yazı ile doksan) insan hayatını kaybetti. Sevdiklerini bırakıp gittiler bu dünyadan. İrade kaybı yaşadıklarından dolayı kazaya maruz kalıp canlarından bezmişlerdir diyebilecek biri çıkar mı? Bu iş kazası değil iş cinayetidir ve katilleri bellidir.
 
37'si tarımda çalışıyordu, 30'u inşaatta ve 23'ü de taşımacılıkta. Hayatını kaybedenlerin 5'i çocuk yaştaydı, 4'ü kadındı ve 5'i de göçmendi. 
 
Bu kadar kaza, bu kadar ölüm neden? Birincisi; yoksulluk. Yoksulluk arttıkça normal çalışma yetmiyor insanlara. Fazla çalışmak da; yorgunluk, strestir. İkincisi; işyerleri güvenceli değil. 
 
Veriler çok şeyi söylüyor zaten; TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu % 11,72, yıllık gıda artışını; % 17 olarak açıkladı. Kazanç artışını biliyoruz; yıllık % 3-6.
 
Ya işyerlerinin tehlike sınıflandırılmasına ne demeli? (Kaynak; Bakanlık) Ülkemizde; 20.179 az tehlikeli, 390.413 tehlikeli ve 357.670 çok tehlikeli işyeri mevcut. Yani yaklaşık 800.000 işyerinde çalışan milyonlarca insan tehlike altında yaşıyor. Bu işyerlerinin tehlike sınıflandırmasını tespit eden idarecilerimiz neden yaptırım uygulamıyor? 
 
Normal düşününce bizim irademiz bu olamaz. Biz yönetici olsak ölümlerin olmamasından yana irademizi koyar ve işyerlerinin tehlikesiz olmasını sağlarız. 
 
Uzmanlar ne der bilemem ama kendimce iradeyi üçe ayırıyorum; 1-Özgür irade, 2-Örgüt iradesi 3-Örgütlü irade.
 
Biraz daha ileriye giderek şunu da ekleyeyim; Özgür irade; rüzgârda yaprak gibidir, mutluluk verir ama acıları da içinde taşır. Örgütlü olmadığında liberalizmin ipine tutunur ve anarşizme açıktır. Örgüt iradesi; birkaç kişinin önderliğinde olur genelde ve eleştiriye kapalıdır ki tarikat demektir. Örgütlü irade durağan olmadığı sürece demokrasi garantilidir.
 
Özgür iradeliler her siyasi yapıdan olabilir iken örgüt iradesine girenler genelde sağ ve biraz da radikal sol siyasetleri benimserler. Örgütlü irade ise sol siyasetlerin vazgeçilmezi olmakla beraber başarılı olmakta zorlanılmaktadır.
 
Örgütlü irademiz olsaydı iş kazaları olmazdı.
 
Mayıs ayında iş cinayetinden yitirdiğimiz yurttaşlarımız ekonomik olarak rahat ve eme-ğinin karşılığını alan olsaydı ve de işveren, bakanlığın denetlemesi ile işyerini tehlikesiz hale getirseydi, iş cinayetleri olur mu idi? Olmazdı. Bu bizim örgütlü irademizin olmaması, işveren ile siyasi çevrelerin ise örgütlü iradelerinin olması sonucudur. 
 
Bizlerin yaşam standardını da veriyor resmi veriler. TÜRK-İŞ araştırmasının 2017 Mayıs ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)1.528 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.979 TL. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 1.910 TL. 
 
Değil 8 saat 12-15 saat sigortasız çalışanlara verilen asgari ücret; brüt 1.777 TL, net 1.404 TL. Bu insan yaşamak ve ailesini geçindirmek için elinden gelse 24/365 çalışmak zorunda.
 
Bizi bu hale getirenler örgütlü sınıf iradeleri ile bunu yapıyor. Bizler irademizi kullanmıyoruz ve başkalarının iradelerine mahkûm olarak insani verilerden uzak, sanat ve kültürden, tatilden, doğadan zevk almaktan uzak bir şekilde, mutsuz köle gibi yaşıyoruz.
 
Başkalarının iradesine mahkûm yaşamamak için ne yapmalıyız?
 
Beğenelim, beğenmeyelim özgür irademiz ile emek örgütünde buluşalım. (Çünkü bizim emek örgütü ile buluşmamızı engellemek için etnik, dini ve benzeri onlarca ayrımcı yol koyuyorlar önümüze.) Belki de bizim özgür irademiz yanlıştır, eksiktir. Aynı amaca yönelen iradeler ile tartışarak irade ortaklığı yaratalım.Ki bu örgüt iradesi olur, ortak düşünce olur. Sonrasında örgütümüz ile birlikte yalnız olmadığımızı da görerek mücadele edelim. İşte; örgüt içinde geliştirdiğimiz bu demokratik etkileşim eyleme dönüşerek binlerce, milyonlarca eylem güzelleri çıkarır ortaya ki sonuçta örgütümüzde de ülkemizde de demokrasi olur.
 
Toplumsal irade; özgür iradelerimizin örgütlü harmanımızda geliştirilip bereket çuvalına doldurulması ile olur. Çalışanlar olarak daha fazla ölmemek ve de gündemde olan Kıdem Tazminatının elimizden alınması konusunda örgütlü irademizi gösterme zamanıdır. 

http://www.hudutgazetesi.com/yazar/5063/irade.html