İşsizliğin çözümünü çocuk işçilerde buldular

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yüzde 10'lara ulaşan işsizlik oranının düşürülmesi için çıraklığın özendirilmesi gerektiğini belirtti. Çıraklığın özendirilmesi için kastedilen mesleki eğitimin gerçek hayattaki adı "çocuk işçiliği. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zanaatkarların mesleklerini devam ettirebilmeleri için çıraklık sisteminin cazip hale getirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. 
Palandöken, yazılı açıklamasında, zanaatkar esnafın en önemli sorununun çırak bulamamak olduğunu kaydetti. Yüzde 10'lar seviyesine çıkan işsizliğin önüne geçmenin en önemli yolunun mesleki eğitimden geçtiğini ifade eden Palandöken, "Mesleki eğitimi daha ileri noktalara taşımamız kaçınılmazdır. 
800 yıllık Ahilik geleneğinin devamı ve işsizliğin önüne geçebilmemiz için esnafımız çırak yetiştirmelidir. Erkenden bir mesleğe adım atmanın ilk yolu çıraklıktan geçer" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, çıraklığın özendirilmesi ve cazip hale getirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Zanaatkarlarımızın mesleklerini devam ettirebilmeleri için çıraklık sisteminin cazip hale getirilmesi artık kaçınılmaz. Ayrıca çıraklarımızın sigorta prim başlangıçları emeklilikleri açısından sigortalı başlangıç tarihi kabul edilmeli ve kalfalar da çıraklar gibi iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerine tabi kılınmalıdır. En önemlisi de mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan çıraklarımız ustalık belgelerinin yanında Mesleki Yeterlilik Belgesini de alabilmeliler. İşte biz bunun için mesleki eğitim merkezleri ve eğitimler akredite edilmeli diyoruz."

'KISA DÖNEM ASKERLİK ÖNERİSİ' 
 
Ara elaman sıkıntısının biran önce giderilmesi için erkek öğrencilerin askerlik sürelerinin kısaltılması gibi çıraklık sistemini cazip hale getirecek önlemlerin altını çizen Bendevi Palandöken açıklamalarına şöyle devam etti: "Eğer bu okullarda okuyan öğrencilerin askerlikleri kısalırsa meslekte yaşanan ara elaman sıkıntısı o ölçüde azalır. Bunun içinde 2 yıllık meslek yüksekokulları mutlaka cazip hale getirilmelidir. Yüksekokulları bitirenler sınavsız olarak lisans eğitimlerine devam edebilmeliler. Teknik meslek yüksekokulları cazip hale geldikten sonra vasıflı elemanlar piyasaya girecektir. Kaliteli üretim sayesinde hem ihracatımız artacak, hem de yaşanan ara elaman sıkıntısı giderilerek işsizliğinde önüne geçilecektir. Böylece tüketen değil, üreten toplum olacağız." 

BU ŞARTLARDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YAYGINLAŞIR 
 
Mesleki eğitim konusunda yapılan araştırmalar, mesleki eğitimin amacına uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için eğitim müfredatmn baştan oluşturulması, eğitmen kadrosunun liyakat sahibi kişilerden kurulması ve teknik altyapının ara eleman yetiştirmeye uygun şekilde kurulması gerektiğini ifade ediyor. Mesleki eğitim konusunda belirtilen bir diğer husus da iş güvenliği ve sendikalaşma gibi unsurların mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak yürürlüğe girmesi. İş güvenliği ve sendikalaşma gibi uygulamalar mesleki eğitimin çocuk işçiliğine dönüşmemesi için garantör olarak görülüyor.