UNICEF: Kazanımlar Çocuklara Eşit Dağılmıyor

UNICEF dünyadaki 2,2 milyar çocuk arasında en dezavantajlı durumda olanların haklarından yararlanmalarını engelleyen eşitsizliklerin belirlenip giderilmesi için daha fazla çaba ve yenilik çağrısında bulundu.

UNICEF Veri ve Analiz Bölümü Başkanı Tessa Wardlaw konuyla ilgili olarak verilerin önemine dikkat çekti.

“Veriler, özellikle en yoksullar başta olmak üzere, milyonlarca çocuğun yaşamının kurtarılmasını ve iyileştirilmesini mümkün kıldı. Daha fazla ilerleme sağlanması, ancak, en fazla ihmale uğrayan çocukların kimler olduğunu, kız ve erkek çocukların nerelerde okula gitmediklerini, hastalıkların nerede yaygın olduğunu ve temel sanitasyon hizmetlerinin nerelerde bulunmadığını bildiğimizde mümkün olabilecektir.”

Hak ihlalleri

UNICEF’in “Her Çocuk Önemlidir: Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının geliştirilmesi” başlıklı raporunda yer alan istatistikler çocuk hakları ihlallerinin sürdüğünü gösteriyor.

Raporda yer alan bazı veriler şöyle:

* Temel yaşama ve gelişme hakkının ihlali anlamına gelmek üzere, 2012 yılında 5 yaşından küçük yaklaşık 6,6 milyon çocuk önlenebilir nedenler yüzünden öldü.

* Dünyadaki çocukların yüzde 15’i ekonomik sömürüden korunma hakkını zedeleyecek, okuma ve oyun oynama haklarını ihlal edecek şekilde çeşitli işlerde çalışıyor.

* Kızların yüzde 11’i 15 yaşına gelmeden evlendiriliyor, bu da onların sağlık, eğitim ve korunma haklarını tehlikeye düşürüyor.

Eşitsizlik

UNICEF verilerin aynı zamanda açıklara ve eşitsizliklere işaret ettiğini, kalkınmanın kazanımlarının eşit dağılmadığını gösterdiğine de dikkat çekti.

* Dünyadaki en yoksul çocukların doğumda vasıflı nezaretçi eşliğinde dünyaya gelme şansları en varlıklı kesimlerden çocuklara göre neredeyse üç kat daha azdır (2,7 kat). Bu da gerek bu çocukları gerekse annelerini doğumla ilgili komplikasyonlara daha açık kılmaktadır.

* Nijer’de kentlerde yaşayan hanelerin tamamı temiz içme suyu imkanlarına sahipken kırsal kesimde bu oran ancak yüzde 39’dur.

* Çad’da ortaokula başlayan her 100 erkek çocuğa 44 kız çocuk düşmektedir. Bu durum kız çocukları okulların sağlayabileceği eğitimden, korumadan ve hizmetlerden yoksun bırakmaktadır.

Verilerin etkileri

Raporda verilerin kendi başlarına dünyayı değiştirmeyeceği ama ne denli önemli olabileceği de anlatıldı.

“Veriler, ihtiyaçları belirleyerek, tanıtım-savunu çalışmalarına destek olarak ve sağlanan ilerlemeyi ölçerek değişimi mümkün kılar. En önemlisi, karar vericilerin olumlu yönde değişimi sağlamak üzere bu verileri kullanmaları, çocukların ve toplulukların da görevlileri sorgulamak için gerekli verileri bulabilmeleridir.” (YY)