Ağır çalışma koşulları tüm işçilerin belası

Almanya’da, emekçilerin hastalanma oranında artış yaşanıyor. Hastalık sigortası AOK’ya bağlı Bilimsel Araştırma Enstitüsü WıdO’nun Almanya’nın 50 büyük ilinde, yaklaşık 11 milyon emekçi arasında yaptığı araştırmaya göre, 2012 yılında hastalık istirahatına ayrılanların oranında yüzde 4.9 artış yaşandı.
 
Raporda, 2012 yılı içerisinde toplam 153 milyon hastalık izin günü kayıt edilirken, en çok izin kemik ve kas rahatsızlığı (yüzde 22.9), akut yaralanmalar (yüzde 11.8), solunum rahatsızlığı (yüzde 11.4) ve psikolojik rahatsız (yüzde 10,1) nedenleri ile alındı. Dikkat çeken bir nokta ise 1994 yılından bu yana en fazla artış gösteren  hastalık; yüzde 120 artış ile psikolojik rahatsızlıklar oldu. Diğer tüm hastalıklarda izin süre ortalaması 11.8 gün iken psikolojik rahatsızlıkta bu süre 24.9 gün.
 
EN FAZLA HASTALIK KOL İŞÇİLERİNDE
 
Mesleklere göre, örneğin bakım ve arıtma işleri, endüstride döküm işleri, otobüs ve tramvay sürücüleri ya da hastabakıcılık işlerinde çalışanlar, işin ağırlığı ve yoğunlundan kaynaklı en çok hasta olanlar. WıdO İkinci Başkanı Helmut Schröder yaptığı açıklamada “Kol ve kas gücünün daha fazla ihtiyaç olduğu mesleklerde, işin ağırlığı ve sayısız iş kazalarından dolayı bu alanda çalışan işçiler daha fazla hastalık iznine ayrılıyor, akademisyenlerin ağırlıkta olduğu hizmet branşlarında, banka ve sigorta işlerinde çalışanlar daha az hasta oluyorlar. İşçiler, büroda hizmet işinde çalışanlardan daha fazla etkileniyor” dedi.
 
HER İKİ HASTADAN BİRİ İŞE GİDİYOR
 
AOK tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırma sonucunda hastalanan her üç işçiden biri doktorunun tavsiyesine rağmen hastalık izninden yararlanmayarak işbaşı yapıyor. Bu oran çıkış planı olan işletmede çalışanlarda yüzde 79.8. Yine Federal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından 2011-12 yılları arasında 20 bin emekçi üzerinde yaptığı araştırma göre her iki kişiden birinin hasta olsa da işe gittiği yer alıyor. Bu gerçeklikten yola çıkarsak aslında hasta olma ile hastalık iznine ayrılma arasında büyük bir orantısızlığın olduğu görülüyor.
 
SENDİKALAR ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR
 
Almanya'da sendikalar (başta IG-Metall) uzun bir süredir ‘Gute Arbeit’ (iyi iş) başlığı altında işyerlerinde yaşanan esnek, sağlıksız, hızlı çalışma gibi olumsuz iş koşullarına, 67 olan emeklik yaşına, düşük ücretli güvencesiz işlere karşı kampanyalar örgütlüyor.
 
Muhalif sendikacıların yerelde ve ülke genelinde oluşturdukları inisiyatifler, sendikaların tüm kampanya ve girişimlerin arkasında durması için çabalarının yanı sıra; taşeron işletmelerle DGB Sendikası taşeron işçiliğinin yasaklanması, çalışma saatlerinin düşürülmesi, asgari ücret vb. taleplerle çalışma ve eylemler düzenliyor.
 
Son haftalarda bilim insanları ve sendikacılar tarafından gündeme getirilen haftalık çalışma sürelerinin tam ücret ve personel karşılığı 30 saate düşürülmesi talebi de çalışma koşullarının iyileştirilmesi için tartışma konusu yapıldı.