Eti Gümüş A.Ş Kütahya'da yaşanan siyanür sızıntısı sorununu takip eden ÇMO hakkında dava açtı

Halkın zehirlenmesi ihtimaline yol açan kazanın sorumlusu şirket zehirlenme ve diğer tehlikelere karşı uyarıda bulunan odanın açıklama yapmasını durdurmak istiyor. Bununla da yetinmeyip 30 bin TL tazminat istiyor.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Eti Gümüş AŞ’ye ait Kütahya’daki tesisin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılma üzerine incelemeler yapmıştı. Oda yöneticileri yaptığı açıklamalarla sızıntının halkı ve doğayı tehdit ettiğine dikkat çekmiş, yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.

Eti Gümüş A.Ş bu çabaya davayla cevap verdi. Eti Gümüş AŞ, ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik manevi tazminat istemiyle bir dava açtı.

Firma, ÇMO tarafından yapılan açıklamaları halkı kin, nefret ve paniğe sevk etmek olarak gösterdiği dava dilekçesinde gerekçeleriyle beraber şu talepleri sıraladı: "Halen devam etmekte olan, kesin ve emin ifadeler kullanılan haksız basın açıklamalarının ve kötülemelerinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulması" ve "bu açıklamalar dolayısıyla şirket ve çalışanlarının, yöneticilerinin, hissedarlarının elem ve ızdırap çektikleri, bölgede yaşayan insanların hücumuna muhatap oldukları, toplumda kaybettikleri saygınlığın yeniden elde edilmesi için 30 bin TL'nin şirkete ödenmesi..."

ÇMO tarafından dava dilekçesinden haberdar olunmasının ardından 29 Haziran günü yapılan yazılı açıklamada odanın bugüne kadar bu gibi baskılar karşısında susmadığı hatırlatılarak, halk sağlığı ve doğanın tahribatına yol açan siyanürlü maden faaliyetine karşı mücadelesinde de aynı tavrı izleyeceği belirtildi.

Oda yaptığı açıklanmada davanın açıldığının duyulmasıyla birlikte çok sayıda avukatın hukuk müşavirliği ile temasa geçerek savunma hakkları için gönüllü destek sunmak istediklerini belirtti. Açıklamada meslek odası ve demokratik kitle örgütlerinin de dava sürecinde yanlarında olacaklarına ilişkin mesajlarnın ve davaya müdahil olma taleplerinin kendilerine ulaştığı belirtildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 19 oda da 8 Temmuz günü yazılı bir açıklama yayımlayarak ÇMO ile dayanışma içinde olduklarını duyrudu. 19 odanın ortak açıklaması şöyle

TMMOB’ye Bağlı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Odalar
Çevre Mühendisleri Odası İle Dayanışma İçindedir!


07.05.2011 tarihinde Eti Gümüş AŞ’nin Kütahya’daki Gümüş İşleme Tesisi’nin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür sızıntısı üzerine Çevre Mühendisleri Odamız (ÇMO) mesleki kamusal-toplumsal sorumlulukları gereği bilimsel-teknik çerçevede kamuoyuna bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapmış, bu açıklamaları hazmedemeyen Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş AŞ, ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle bir dava açmıştır.

Açılan dava daha fazla rant ve azami kâr güdüsüyle, başta Çevre Mühendisleri Odamız olmak üzere, kamu yararını ve halk sağlığını zedeleyen faaliyetler ile ilgili olarak meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerince yapılan basın açıklamalarını engellemeye yöneliktir.

Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarını yerine getiren Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer Odalarımıza ne de üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu olacaktır. Böyle onlarca, yüzlerce dava bulunmakta ancak bizlerin bilimsel mesleki gerçekler ışığında faaliyet yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerimiz mahkeme kararlarıyla da teyit edilmektedir.

Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı Odaları için mesleki bilimsel doğrular ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile ilgili faaliyet ve açıklamalarımızdaki temel yaklaşım budur.

Yine bilinmelidir ki, Odalarımızın ve TMMOB’nin ülke, kamu ve toplum zararına yol açan uygulamalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları engellenemeyecek, durdurulamayacaktır.
Yağma, sömürü ve usulsüzlükler karşısında Odalarımız ve Birliğimiz her zaman bilimin, tekniğin ve halkımızın yanında olacak, dayanışma ve birlikte hareket etme araçlarını geliştirecektir.
Biz aşağıda imzaları bulunan TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, Çevre Mühendisleri Odası’nın yanında olacağımızı ve ÇMO’nun aleyhine her türlü girişime karşı, Odalarımız ve TMMOB’nin birleşik örgütlü gücü ile karşılık vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

08.07.2011

Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Sendika.Org