"Taşeronlaşma ve geçici/ödünç işçilik gibi esnek istihdam rejimi formları, iş güvencesi ve insan sağlığı: Türkiye ve Almanya’dan örnekler ve tepkiler" - Aslı Odman

Bu makale iş güvencesi ve işçi sağlığı/iş güvenliği alanlarının birbirinden ayrılamayacağı tezinden yola çıkarak, özellikle Türkiye ve Almanya İş Kanun’larında yer alan esnek istihdam formları ile iş güvenliği sicilini yan yana irdelemektedir. Türkiye’de son dönemde seri ölümlü iş kazalarına maruz kalan gemi inşa sanayiinden yola çıkarak, Yeni Alt İşverenlik Yönetmeliği ve “İstihdam Paketi” adı altında İş Kanunu’nda getirilen değişikliklerden işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kurumsal altyapısı ile ilgili olanlarını irdelemektedir. Aynı zamanda gemi inşa sanayiinde yaşanan iş kazaları hakkında dünyadan karşılaştırmalı istatistiklere de yer vermektedir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, Türkiye tersanelerindeki en baskın esnek istihdam formu olan alt işverenlik ilişkisinin yasaya aykırı olarak uygulandığı, geniş kamuoyunun bilgisi dâhiline girmiş ve bu forma alternatif olarak geçici işçilik ve belirli süreli iş sözleşmeleri dile getirilmeye başlamıştır. Makale bu düzenlemelerinin hukuki zeminini ve muhtemel uygulamaları da tersanelerdeki iş güvencesi bağlamında irdelemektedir. Bunu yaparken, Almanya’daki hukuki düzenlemeler, ödünç işçilerin çalışma koşulları ve sendikaların bunlara olan tepkilerinden örnekler vermektedir.

Yazının devamı için tıklayınız...

22 Temmuz 2009 / Sendika.Org