Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu: 7-8 Ekim 2011 / İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
    İSTANBUL TABİP ODASI
    İSTANBUL BAROSU