Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı: 29 Eylül - 2 Ekim 2011 / Ankara

Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi’nin XVI. Konferansı, Türk Tabipleri Birliği işbirliği ile 29 Eylül – 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Kapitalizmin Krizi ve Sağlık” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek konferansta, tüm oturumlarda eşzamanlı çeviri yapılacak. Bildiriler için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2011 olarak belirlendi. Bildiri kabul edilecek başlıklar şöyle:

Krizin ekonomi politiği

    * 20. Yüzyıldan bu yana kapitalizmin krizi
    * Dalgalar teorisi
    * 2008 krizinin analizi
    * Kapitalizmin örgütleri ve araçları (Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Anlaşması vb)

Sağlık Reformu pandemisi

    * Yürütülen reformlarla ilgili karşılaştırmalı araştırmalar
    * Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi
    * Kamu Özel Ortaklığı

Sağlık çalışanları

    * Güvencesiz çalışma
    * Performansa dayalı ödeme
    * Sağlık emek gücü planlama stratejileri

Neoliberal politikalara karşı mücadele için dayanışma

    * Ortak mücadele stratejileri geliştirilmesi