Arjantin'de işçiler iş cinayetlerine karşı ayakta

Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binasının önünde bir araya gelen binlerce işçi, Devlet Başkanı Cristina Fernandez tarafından kabul edilen yasayı protesto etti.

KONGREYİ ABLUKA ALTINA ALDILAR

Arjantinliler kongreyi ablukaya alırken, eylemi örgütleyen İşçiler Genel Konfederasyonu (CGT) ve Arjantin İşçiler Merkezi, yeni mevzuatın sadece İşçi Riski Güvencesi Şirketleri'ne yarayacağını belirtiyor.

HER GÜN 20 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİDİYOR

Devlet Başkanının yılda binlerce işçiyi öldüren büyük şirketleri desteklediğini belirten işçiler, her gün 20 işçinin iş cinayetine kurban gittiğini ve bunların 16'sının meslek hastalığından kaynaklandığını kaydetti.

Fernandez'in ilk mevzuatı açıkladığında iş kazalarında işçilere yüzde 20 daha fazla tazminat ödeneceğini ve mevcut sigortayla ödenmeyen tedavilerin de ödeme kapsamına alınacağını açıkladığını belirten işçiler, şimdi kamu ya da özel şirketler arasında seçim yapmaya zorlandıklarını ifade etti.

İŞÇİLERİN HAKLARINI KORUMAYAN MEVZUATA İPTAL TALEBİ

Muhalefet partileri tarafından da halka yapılan çağrılarda yeni mevzuatın hedef alınması istendi. İşçilerin haklarını korumayan bu mevzuatın iptalini isteyen muhalefet, bunun sadece işçilere zarar vereceğini kaydetti.

İşçilerin eylemlerinin süremesi beklenirken, sendikalar ülkede şimdiye kadar yapılmış en kitlesel eylemleri yapacaklarını duyurdu.

EmekDünyası.Net/ETHA

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Üyesi Aslı Odman'ın konu ile ilgili bilgi notu 

Arjantin'de 1996'den beri geçerli olan yasayı değiştirecek Yeni 'İş Riskleri Yasası Taslağı' parlamentoya geldiğinden bu konudaki haberler geçen hafta yoğunlaşmışa benzer:

Ben, gayet güvenilir bulduğum, gene geçen ay içerisinde 'İş Kazaları ve Meslek hastalıkları' adlı üç yazarlı [bir doktor, bir sosyal güvenlikçi, bir mühendis] bir kitabın, doktor yazarı Dr. Jorge Rachid'in, kitabı özetlediği ve yeni yasayı yorumladığı kaynağa dayanarak, [http://www.youtube.com/watch?v=tjTzTIkL2Ac] aşağıda resmi ve sendikaların/emek örgütlerinin verdiği kaynakları yanyana koydum:


Buna göre, 2012 mayıs itibarıyla resmi rakamlara göre:
[http://www.agenciacta.org/spip.php?article4437]
40 milyon nüfuslu,
17 milyon ekonomik olarak aktif, [13 milyonu özel sektörde, yaklaşık 7 milyon kadın, 10 milyon erkek çalışanı olan]
15,7 milyon istihdama sahip,
1,2 milyon işsizi olan,
resmi enformel sektör oranı % 31 olarak verilen [2,9 milyon sosyal sigorta kaydı olmayan çalışan]

ARJANTİN'de:

RESMEN:

2000-2010 arasında resmi rakamlara göre 5,5 milyon iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmiş ve bunların %7'si iş görememezliğe kadar varan bir sakatlıkla sonuçlanmış. Yani on yılda, yaklaşık 400 bin çalışan, iş kazası / hastalığı nedeniyle sakat, iş göremez hale gelmiş. Gene aynı süre içinde, yani 10 senede, resmi rakamlara göre 7000 işçi ölmüş. Günde yaklaşık 3 işçinin, kaza/hastalık nedenli hayatını iş yerinde bıraktığı, resmi merciler tarafından ifade ediliyor.

Bu resmi rakamların dışında, aynı bizim meclisin verdiği gibi, kayıtdışı kazaları ve özellikle meslek hastalıklarını da daha gerçekçi bir şekilde rakamlara dahil etmenin gereğini öne süren emek kurumlarının verdiği, iddia ettiği rakamlar var:

MESELA:

Arjantin'in en büyük sendika konfederasyonunundan, 1991'de kopan, sosyal/sol hristiyan ağırlıklı CTA Konfederasyonu - Central de los Trabajadores Argentinos - Arjantin İşçi Merkezi [http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_Workers%27_Central_Union] Başkanı'nın 2012 açıklamasına göre, Arjantin'de senede 7000 çalışan hayatını çalışmaya bağlı kaybediyor:


[http://tn.com.ar/politica/segun-de-gennaro-mueren-7000-trabajadores-por-ano-en-la-argentina_264031]

Genelde bu tarz sendikal kaynaklarda; günde 20 çalışanın, [4'ü iş kazasından, 16'sı ise meslek hastalığından] senede ise 7000 ila 7500 çalışanın esasında kaza ve hastalıklarda hayatını kaybettiği sık sık ifade edilmiş.

Resmi rakam ile bu rakamlar arasındaki uçurum, bizlereTürkiye'deki durumu hatırlatıyor. On senede 7000 çalışan ölümü nerede, senede 7000 çalışan ölümü nerede??!!!


Belli ki, Türkiye'de 'resmen' 4 işçinin, [memlekette neredeyse hiç kaydedilmeyen meslek hastalıklarının dünya ortalamasında iş kazalarının dört, beş misli cana mal olduğu hesaba katılırsa da], fakat 'esasında' GÜNDE 20-25 işçi kaza ve çalışma nedenli uzun süreli meslek hastalıklarının sonucunda hayatını kaybediyor olmasına benzeyen bir durum Arjantin'deki.

Arjantin'deki yeni yasada emek örgütlerinin en çok eleştirdiği nokta, yasanın odağının "tazminat" olması, 'işçi sağlığı ve güvenliğinin" önceliği olmaması, 8 milyon enformel çalışanı dışarıda bırakması, iş risklerini muhasebeleştirilmesi...

Olumlu bulunan yanları ise, Arjantin'de en sıkı neoliberal dönemden kalma 1996 İSG yasası ile karşılaştırıldığında, tazminat oranlarının daha yüksek olması, kanun maddesi gerekçelerinin 'işyerinin risklere karşı korunması' söyleminin öncelik korunmakla beraber, hafifletilmiş olması..