(20) Tül Bel-Sen"Can güvenliğimiz yok!"

Türkiye'nin birçok ilinden kazanılmış hakları için Ankara'ya yürüyen emekçilerin yürüyüşü sona erdi. Bugün saat 13.00'te YKM önünde gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla sona erdirildi. YKM önüne iki koldan yürüyüş gerçekleştirildi. Zabıta emekçilerinin bulunduğu Tandoğan kolu ve İtfaiye emekçilerinin bulunduğu Ziya Gökalp kolu üzerinden YKM önüne yürünmek istendi. Kortejler, mesleki giysileri ve taleplerini duyurdukları dövizlerinin canlılığı göz dolduruyordu.
 
Saat 12.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi'nin Kızılay Meydanı çıkışına gelen itfaiye kolu polis barikatıyla karşı karşıya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerden sonra kitle Sakarya Caddesi üzerinden metro altgeçidine girerek YKM önüne ulaştı. Yaklaşık 500 kadar Tüm-Bel-Sen'li emekçinin bulunduğu kitle YKM önüne ulaştığında bir basın açıklaması yapıldı.
 
Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı'nın okuduğu basın metninde yerel yönetim emekçilerinin yaşadığı sorun ve baskılar dile getirildikten sonra zabıta ve itfaiye emekçilerinin çalışma koşullarının diğer kamu çalışanlarından farklı olduğu vurgulandı. Gece gündüz demeden uzun süreli görev yapmalarına rağmen karşılığında çok düşük ücret aldıkları, yaptıkları iş nedeniyle can güvenliklerinin sürekli tehdit altında olduğuna değinildi.
 
Basın açıklamasının devamında zabıta ve itfaiye emekçilerinin yaşadıkları sorunların çözümü için acil talepler olarak şunların altı çizildi:
1- İtfaiye ve zabıtalığın bir meslek olduğu kabul edilmeli ve bu meslekleri yerine getiren emekçilerin can güvenliklerini korumaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
2- İtfaiyeci ve zabıtaların görevlerinden dolayı yaralanma ve sakat kalmaları halinde kendilerine; ölmeleri halinde ise ailelerine maddi tazminat ödenmelidir.
 
3- İtfaiye ve zabıta emekçilerine, 24 saat aralıksız görev yapmalarından dolayı ödenen maktuen kadro karşılığı fazla çalışma ücretleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile değil, belediye meclislerince belirlemelidir.
 
4- Maktu "fazla mesai" ücretleri emeklilik maaşlarına yansıtılmalı ve çalışanın dinlenme hakkı olan yıllık izin döneminde kesilmemelidir.
 
5- Zabıtalara yıpranma hakkı tanınarak fiili hizmet zammından yararlanmaları sağlanmalıdır.
 
6- Yangınla mücadele, hem müdahale anında hem de daha sonrasında etkileri olan oldukça riskli bir görev olup aynı zamanda bir ekip işi olduğundan fiili hizmet zammı tıpkı TSK ve Emniyet kadrolarında görev yapan personel gibi ayrımsız bir şekilde bütün itfaiyecilere kadro karşılığı her ay düzenli olarak uygulanmalıdır.
 
7- İtfaiyecilerin ve zabıtaların çalışma süresince hak ettiği ek yevmiye ve yemek ücretleri düzenli yatırılmalıdır.
 
8- İtfaiyecilerin ve zabıtaların hak ettiği memuriyet derecesine inmesini engelleyen belediye norm kadro yönetmeliğinde eşitsizliği giderecek düzenlenmeler yapılmalıdır.
 
9- Zabıta çalışanlarının görevlerinin ve görev yerlerinin belediye başkanlarının keyfi tutumlarına göre belirlenmesi, yasalar ve yönetmeliklere aykırı çalıştırılması önlenmelidir.
 
10- Zabıtaların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen " Zabıta Kuruluş Kanunu" ve buna bağlı olarak "Belediye Zabıta Yönetmeliği" günün ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları temelinde yeniden düzenlenerek zabıta hizmetleri için ülke genelinde asgari standartlar belirlenmelidir.
Basın açıklaması, “'Hak verilmez alınır' anlayışını şiar edinmiş bir mücadelenin yaratıcıları olarak taleplerimizi sunmakla yetinmeyeceğiz ve kent halkı için en yaşamsal sorunlarla mücadele ederken hakları gasp edilen ve sorunları çözümsüz bırakılan itfaiye ve zabıta emekçilerine hakettikleri değer verilene kadar fiili ve meşru mücadelemize devam edeceğiz” denilerek bitirildi.