ESP: İş cinayetinin vatanı yoktur

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Pakistan'da 314, Rusya'da 14 işçinin yanarak yaşamlarını yitirmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. “İş cinayetinin vatanı yoktur” tespitinde bulunan ESP, “Tersanelerde, inşaatlarda, tekstilde, madenlerde sadece Türkiye’de işçiler iş cinayetleri sonucu katledilmiyor pek çok ülkede işçiler adeta toplu kıyıma uğruyor. Kapitalizmin işçileri katletmesi için Güney Afrika’da olduğu gibi makineli tüfekler gerekmiyor” dedi.

“Sermaye birikimini işçilerin sömürüsü üzerine yapıyor. Her iki ülkedeki işçi katliamlarının kayıt dışı fabrikalarda meydana gelmiş olması tesadüf değildir. Kayıt dışı, sendikasız sigortasız işçi çalıştırılması öldürüyor” diyen ESP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Emperyalist küreselleşme politikaların ve azami kar hırsını doğrudan sonucu olan iş cinayetleri, kapitalizmin insanlığı yıkıma sürüklediğinin somut bir göstergesidir. Kapitalizm barbarlıktır. Ücretli emeğin sömürüsü ve aşırı kar hırsı işçilerin kitlesel katliamlarının kaynağıdır. Öyleyse iş cinayetlerine, kapitalist sömürü ve yağmaya karşı bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşin!”

Pakistan ve Rusya'da iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçileri anan ESP, “Nerede olursa olsun iş cinayetlerine yol açanların insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına alınarak yargılanmasını istiyoruz” dedi.

ETHA