(17) İzmir SES: 'Can güvencesi istiyoruz'

Sağlık emekçilerine yönelik şiddet olaylarından biri dün İzmir'in Torbalı ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Acil serviste görev yapan hekim, hemşire, sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri hasta yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Dün öğle saatlerinde 112 tarafından Torbalı Devlet Hastanesi Acil servisine ex olarak getirilen, acil serviste görev yapan hekim ve sağlık çalışanları tarafından yaşama döndürülebilme umuduyla yeniden müdahale edilen ancak geri dönüşü sağlanamayan hastanın yakınlarına ölüm haberi verildi.

Bunun üzerine hasta yakınları, hekim, sağlık çalışanları ve acil serviste görevli güvenlik görevlisihi darp etti. Saldırganlar acil servis camlarını kırdı, malzemeleri tahrip etti. Bu sırada acil serviste görevli olan hemşire, pelvis kırığı olduğu kendini camdan dışarıya atmak zorunda kaldı.

 

SES HASTANEDE AÇIKLAMA YAPTI

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, bugün hastane bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Ekber Öztürk, hasta ve hasta yakınlarına “Hekimler ve sağlık çalışanları sizin en zor zamanlarınızda yardımınıza koşan can dostlarınızdır” hatırlatmasında bulundu.

"Bu şiddet ortamı devam eder ise, ne yazık ki, sizleri tedavi edecek sağlıkçı, ameliyat edecek cerrah bulamayacaksınız" diyen Öztürk, şu çözüm önerilerinde bulundu:
"Sağlık Kurumlarında güvenli çalışma ortamları yaratılmalı.

Öncelikle Acil servisler olmak üzere hastane genelinde çalışan hekim ve hemşire sayısı artırılmalı.

Acil servislerin fiziki koşulları düzeltilmeli.

Görsel ve yazılı medya aracılığı ile şiddetin kaynağına dönük toplumsal duyarlılık arttırılmalı.

Sağlık İdarecileri ve Yetkililer, Sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddette sorumluluklarını kabullenip, çalışanları kamuoyu önünde itibarsızlaştırıcı, halkın sağlık çalışanlarına güvenini tahrip edici tutumlardan ve kışkırtmalardan vazgeçmelidirler.

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelecek şiddet ve bu türden linç girişimleri ceza kanununda özel bir suç tipi olarak tanımlanmalı ve caydırıcı cezai yaptırıma bağlanmalıdır."

 

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

 

Öztürk, artık sözün bittiği yerde olduklarının altını çizdi, "Hastanın müşteri, hekimin tüccara dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine daha fazla kurban vermemek için hastasıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle, firma çalışanıyla ve bil cümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istiyoruz" dedi. 

ETHA