(10) Sine-Sen: Setlerde Ölmek İstemiyoruz!

Yıllardır, sinema/dizi çalışanlarının çalışma koşullarının, vahşi, acımasız ve yasa dışı olduğunu, yasal ve meşru haklarının gasp edildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çalışma koşullarının; sosyal güvenliğiyle, çalışma süreleriyle, İşçi sağlığı iş güvenliği önlemleriyle ve ücret ödemeleriyle bir bütün olduğunu, bunlardan her hangi birinin ihmal edilemeyeceğini gerek işverenlerimize (yapımcılara) gerekse devletin resmi kurumlarına (ÇSGB, SGK, TEFTİŞ KURULU gibi) kavratmaya çalışıyoruz.
 
Sinem filmi/dizi üretim süreci hazırlık,çekim ve çekim sonrasıyla(kurgu) bir bütündür.Dekorların yapılması,mekanların hazırlanması ve gerçeğe uygun donatılması da bu sürecin asli parçasıdır.Bu uygulamalar kime yaptırılırsa yaptırılsın;zaman,mekan,görev ve ücret olarak işverene(yapımcıya) bağımlı,çalışma koşulları bakımından işverenin(yapımcının) sorumluluğundadır.
 
Bu nedenlerle;20 Ağustos 2012 yani Bayramın 2. Günü gece yarısı 3 set işçisi(2 marangoz,1 boyacı) arkadaşımızı yitirdiğimiz,3 arkadaşımızın da yaralandığı olay,sıradan bir trafik kazası değildir.Eflatun Film’in yapımcısı olduğu,yakında TRT ekranlarında yayına girecek olan ŞUBAT isimli dizinin dekor yapımında çalışıyorlardı bu arkadaşlarımız.Maliyeti düşük olsun diye Taşeron firma kanalıyla temin edilen işçilerdi.Dizinin yayınının gecikmemesi için hem çekim ekibi,hem de dekor ekibi Bayramda çalışmak zorunda bırakılmışlardı.Üst üste birkaç gün ve günde 17-18 saatçalıştırılan dekor ekibinin gece yarısı Bayramlaşmak üzere İzmit’teki evlerine dönmek için yola çıkmalarının her türlü olumsuzluğu barındıracağı aşikardı.Uykusuzluk,yorgunluk,dikkat dağılması,refleks zayıflaması gibi olumsuzluklar vahşi çalışma koşullarının sonucudur.Bu yüzden Ertaç Sevim,Ömer Pektaş ve Abdullah Pektaş arkadaşlarımızı Yitirdiğimiz,diğer 3 arkadaşımızın da yaralandığı olaybir İŞ KAZASI,önlenebilir olması nedeniyle de bir İŞ CİNAYETİ dir.
 
Bu anlattıklarımız bir anlamıyla da KAMUOYUnun;dizilerin sadece ekranda görülenden ibaret olmadığını,ekrana gelinceye kadar yaşanan vahşiliği anlamaları içindir.
 
UYARIYORUZ!
 
Yapımcılar üretim sürecinin tamamında çalışma koşullarını Yasal ve Meşru zeminde uygulasınlar!
 
Devletin Resmi Kurumları;Çalışma Genel Müdürlüğü,SGK,Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri yasaların uygulanması doğrultusunda denetim ve uyarılarını daha sık ve daha ciddi yapsınlar!
 
Yoksa daha çok can yitirecek,daha çok hak gaspına uğrayacağız.
 
Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine ve tüm sektörümüze baş sağlığı,yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
 
Yitirdiğimiz Ertaç,Ömer ve Abdullah Arkadaşlarımızı Güvenceli İş İnsanca Yaşam Mücadelemizde Yaşatacağız.

YAŞANAN KAZA DEĞİL,İŞ CİNAYETİ!
İNSANLIK  DIŞI ÇALIŞMA KOŞULLARINA HAYIR!

DİSK – SİNESEN 
YÖNETİM KURULU