Kürtler kayıtdışı çalıştırılıyor

Bugün Türkiye’de 3 milyon mevsimlik Kürt işçisi toprak ağalarına sermaye topluyor. Tamamı kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak çalıştırılan mevsimlik Kürt işçiler Amed, Şirnex, Riha, Mêrdîn, Agirî, Wan, Mûş, Êlîh, Sêrt’ten Çukurova, Ege, Orta Anadolu ile Karadeniz bölgelerine çalışmaya gidiyorlar. Ankara başta olmak üzere çevresindeki illere özellikle soğan işlerinde çalışmaya gelen yüzlerce Kürt aile bulunuyor. Emeklerinin sömürülmesinden, sağlıksız yaşam koşullarına kadar bir dizi sorun yaşıyorlar burada.

ILO gerçeğe dikkat çekiyor

Yoğunlukla özel sektörde çalışan mevsimlik ya da yerleşik tarım işçilerin neredeyse yüzde 99’u ne sendikadan ne sosyal haklardan ne emeklilikten ne de toplu iş sözleşmesinden haberi var. Haberleri olsa bile işsiz kalma korkusuyla bu gibi kavramlara uzak koşullarda çalışmayı yeğliyorlar. Çocuk işçiliğinin en yaygın olduğu sektördeki bu güvencesiz çalışma hayatı ise yasal düzenlemelere bile değer görülmüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistikleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden madencilik ve inşaat sektörünün ardından en tehlikeli sektörün tarım olduğunun altını çiziyor. Bugün yüz binlerce tarım işçisi çalışma sürelerini düzenleyen kurallardan, hafta tatili ve yıllık ücretli izin haklarından, işten çıkartılmaya karşı koruyucu düzenlemelerden, ihbar ve kıdem tazminatlarından yoksun olarak çalıştırılıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin koruyucu düzenlemeler, 50 ve daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerindeki tarım işçileri için geçerli değil.

BDP Meclis’e taşıdı

BDP Îdir (Iğdır) Milletvekili Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı ve geleneksel toplum ilişkileri altında kalan tarım işçilerinin çalışma koşullarını TBMM’ye taşımıştı. Buldan, TBMM Başkanlığı’na mevsimlik kadın tarım işçilerinin sorumları ve çözüm yollarına dönük Anayasa’nın 98. ile içtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince “Meclis Araştırması” açılmasını istemişti. Araştırmalar ve istatistikler ise sektörün en korumasız kesiminin gezici tarım işçileri denilen yani mevsimlik işçiler olduğunu gösteriyor. Özellikle kadın işçilerin yoğun olduğu ve çocukların da aileleriyle birlikte çalıştığı bu kesim, çavuş adı verilen aracılarının ve özel sektörün insafına terk edilmiş durumda.