(17) İTO: Tüm meslektaşlarımızı ve vatandaşları Dr. Ersin Arslan'ın ailesiyle dayanışmaya çağırıyoruz

Dr. Ersin Arslan’ın ölümü üzerinden 100 gün geçmiş olmasına rağmen şiddetin ortadan kalkmasına ilişkin somut adım atılmamasını protesto etmek ve Ersin Arslan’ın ailesiyle yapılan dayanışma kampanyasını kamuoyuna bir kez daha duyurmak adına Yönetim Kurulumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir basın açıklaması düzenledi.

Prof. Dr. Taner Gören yaptığı konuşmada, “Sağlıkta Dönüşüm adı altında yapılan düzenlemeler, halka nitelikli sağlık hizmeti değil, hekime karşı şiddeti getirdi” dedi. Sağlık Bakanlığı'nın niteliksiz sağlık hizmetlerinin sorumluluğunu hekimlere yüklemesi nedeniyle, hekim ve hastanın sık sık karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Taner Gören’in ardından hazırlanan basın açıklaması Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okundu. Dr. Ersin Arslan’ın görevi başında hunharca öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçtiğini hatırlatan Dr. Çerkezoğlu, “TBMM’den yüzlerce yasa geçirmekle övünen AKP iktidarının TTB tarafından hazırlanıp sunulan 2 maddelik bir yasayı da geçireceğini ve sağlık ortamında süregiden, bir türlü önlenemeyen şiddetin bir nebze olsun azalacağını ümit ettik. Oysa onlar, bizim isyan ettiğimiz günlerde 8 Ekim 1978 yılında Bahçelievler katliamını gerçekleştiren kontragerillacıları özel afla çıkarmakla meşgullermiş” dedi. Dr. Ali Çerkezoğlu, Ersin Arslan’ın ölümünden bu yana sağlık alanındaki şiddetin artarak devam ettiğini vurgulayarak, bu popülist yaklaşımlar devam ettiği sürece şiddetin de devam edeceğinin altını çizdi.

Dr. Ali Çerkezoğlu dayanışma kampanyasının 17 Ağustos 2012 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatarak şunları söyledi: “Biz hekimler yeni Ersin Arslan cinayetleri olmasın diye sesimizi çıkarıyor, isyan ediyoruz. Taleplerimizi ısrarla yinelerken, Dr. Ersin Arslan’ın anısına, onun ailesi ile dayanışmamızı büyütmeye çalışıyoruz. Bugün Türk Tabipleri Birliği’nin açmış olduğu hesaba ve Turkcell hattına dayanışma bağışlarımızı yapacağız. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve duyarlı yurttaşları kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.”


Garanti Bankası Ulus Şubesi, TR17 0006 2000 0120 0006 2971 10 Nolu hesap ve Turkcell hatlarından 4082’ye boş mesaj atarak (10 TL karşılığı) bu dayanışma kampanyasına katılabilirsiniz.

BASIN AÇIKLAMASI

İSYANIMIZ DEVAM EDİYOR
Taleplerimizi ısrarla yinelemeye,
Dr. Ersin Arslan’ı anmaya ve dayanışmamızı göstermeye kararlıyız

100 GÜN OLDU. HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDETE EN UFAK BİR AZALMA YOK. SAĞLIK SİSTEMİNİN VE GENEL SAĞLIK SİGORTASININ HASTALAR UZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ DAHA YENİ HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI.

YARGI PAKETLERİ İLE DÖNEMİNİN EN ACIMASIZ CİNAYETLERİNİ İŞLEYENLERE ÖZEL AF ÇIKARAN AKP İKTİDARI HEKİME ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN KILINI KIPIRDATMIYOR. ŞİDDETE KARŞI YASA ÖNERİMİZİ GÜNDEME ALMIYOR.


Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın hekimlerin mabedi sayılan hastanesinde görevi başındayken hunharca bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti. 17 Nisan günü;
Üzgünüz
Öfkeliyiz
Kırgınız
İsyan ediyoruz
diyerek sokaklara döküldük...
Ne üzüntümüz geçti, ne öfkemiz dindi, ne de kızgınlığımız yatıştı. Bekledik 100 gün boyunca, isyanımıza bir yanıt gelir umuduyla…
TBMM’den yüzlerce yasa geçirmekle övünen AKP iktidarının TTB tarafından hazırlanıp sunulan 2 maddelik bir yasayı da geçireceğini ve sağlık ortamında süregiden, bir türlü önlenemeyen şiddetin bir nebze olsun azalacağını ümit ettik.
Oysa onlar, bizim isyan ettiğimiz günlerde 8 Ekim 1978 yılında Bahçelievler katliamını gerçekleştiren kontrgerillacılara özel af çıkarmakla meşgullermiş…
Bilemedik, umutla bekledik.
Yanılmışız.
O yüzden açıklamamızın başlığını “İSYANIMIZ DEVAM EDİYOR” diye koyduk.

Peki 100 gün içinde sağlık ortamında hekimlere yönelik sözlü ve fiziki şiddet azaldı mı?
Ne yazık ki buna evet diyemiyoruz.

Tam aksine o günden bu yana neredeyse saat başı şiddet haberleri alıyoruz. Hukuk büromuz şiddet başvurularına yetişemez oldu. Sağlık ortamında şiddet ne yazık ki bir “iş görme” yöntemi olarak görülmeye başlandı. Tehdit ederek, şiddete başvurarak sağlık sorunlarının halledilebileceği sanan vatandaşlar sağlık çalışanlarına karşı şiddeti içselleştirdiler. Hekimler ve sağlık çalışanlarıyla hasta-hasta yakınlarını karşı karşıya getiren popülist söylemler, hekimliği değersizleştiren politikalar sürdüğü müddetçe hekime şiddet ne yazık ki artarak devam edecektir…
Biz hekimler yeni Ersin Arslan cinayetleri olmasın diye sesimizi çıkarıyor, isyan ediyoruz. Taleplerimizi ısrarla yinelerken, Dr. Ersin Arslan’ın anısına, onun ailesi ile dayanışmamızı büyütmeye çalışıyoruz.
Bugün Türk Tabipleri Birliği’nin açmış olduğu dayanışma hesabı (Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan Hesabı, Garanti Bankası Ulus Şubesi, TR17 0006 2000 0120 0006 2971 10) ve Turkcell 4082 mesaj hattıyla, dayanışma bağışlarımızı yapacağız. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve duyarlı yurttaşları kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

 

TTB-İstanbul Tabip Odası olarak, sağlık ortamında şiddetin bütünüyle ortadan kalktığı bir ülkeye kavuşuncaya kadar, şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya ve her türlü dayanışmayı göstermeye kararlıyız.

17 Ağustos 2012’ye kadar sürecek kampanyaya katılımınızı bekliyor ve Dr. Ersin Arslan ile dayanışma ruhunuzun hiç sönmemesini diliyoruz…

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU