İstanbul Tabip Odası: Dr. Ersin Arslan'a sözümüz var!