Grup adına açıklama yapan Ali Menteşe, 2 buçuk yıl içerisinde 49 defa sürgün edilen, hakkında 11 defa soruşturma açılan, 3 defa disiplin kuruluna verilen ve hakkında 604 defa tutanak tutulan Hüseyin Yüksel'in, bu sefer de kurumu SGK'ye mobbing davası açtığı için disiplin kuruluna verildiğini belirterek, "Kasıtlı sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve buna benzer şekillerde ortaya çıkan mobbing son yıllarda kamu çalışanlarında ve özel sektörde yaygın olarak görülmektedir" dedi.
 
Hüseyin Yüksel'in 2005 yılından itibaren kurum içerisinde sistematik olarak mobbinge uğradığını belirten Menteşe, şunları ifade etti: "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarınca rapor altına alınmıştır. Mobbinge uğradığı süre boyunca Hüseyin Yüksel arkadaşımız çeşitli olumsuz, aşağılayıcı davranışlara maruz kalmış, masası, sandalyesi, imza föyü kaldırılmış, hakkında sudan sebeplerle tutanaklar hazırlanmış ve onur kırıcı bir şekilde ayrımcılığa maruz bırakılmıştır."

Birgün
" /> (10) SGK'de mobbinge son! - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(10) SGK'de mobbinge son!

Mobbinge Son Kampanyası aktivistleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) psikolojik taciz uygulamalarını protesto etmek ve hakkında disiplin soruşturması açılan Hüseyin Yüksel ile dayanışmak için SGK İstanbul İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Mobbinge Son Kampanyası aktivistleri, "Bezdiriye hayır SGK'de mobbinge son" pankartı ve "Mobbing insanlık suçudur", "Hüseyin Yüksel yalnız değildir", "Mobbingciler cezalandırılsın" dövizleri açarak, "Bezdiri bizi yıldıramaz", "İş yerinde mobbing ve baskılara son", "Hüseyin Yüksel yalnız değildir" sloganları attı.