(3) İşçiler yetkilileri ocaklara davet etti

Grev yapan maden işçileri hakkında ortak bir açıklama yapan Eti Krom Müteahhit Firmalarına 3 Haziran'da maden işçilerinden cevap geldi…
 
Yapılan ortak açıklamada; Palu ilçesi Baltaşı Beldesinde Ferrokrom ocaklarında çalışan işçiler olarak yaptığımız eylem ve basın açıklamaları sonrasında ferrokrom yetkililerinin talimatı ve yönlendirmeleriyle bir kısım müteahhitlerin 1 Haziran 2011 tarihinde basına gerçekleri saptırmaya yönelik bir takım beyanatlarda bulundukları görülmüştür. Haklı olan taleplerimizi ve sesimizi tüm kamuoyuna taşıma noktasında yardımlarını bizden esirgemeyen ve hep haklıdan ve doğrudan yana olduğunu gördüğümüz değerli basınımıza ve kamuoyuna söz konusu beyanatlarla alakalı olarak açıklama gereği oluşmuştur.

Baltaşı’nda ki eylemimizden sonra ferrokrom tesislerine giderek orada ferrokrom idarecileri ve ferrokrom avukatlarıyla görüştük. Orada bize haklı olduğumu belirtilerek, mağdur edilmeyeceğimiz ve 7 Haziran’a kadar süre istenerek, tüm yasal ve kanuni haklarımızın tanınacağı iş kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilerek, bizden süre istendi. Ancak bizler daha evimize dönmeden verilen sözler unutularak, bizler provokatör olarak suçlanmaya başlandık.
 
Söz konusu açıklamada 21.05.2011 tarihinde incelemeye gelen çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı müfettişlerinin kontrollerini yaptığı ve işletmelere eksiksiz bulduklarına dair rapor düzenledikleri iddia edilmektedir. Biz öncelikle bu kadar kısa sürede rapor tanzim edildiğine dair iddianın gerçek bir dışı beyan olduğunu ve varsa böyle bir rapor bunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca böyle bir rapor hazırlanmışsa bile biz işçilerden hiçbiri kaza bölgesinde müfettiş görmüş değiliz. İşveren firma nezaretinde hazırlanan ve objektifliği tartışmalı olan böyle bir raporun kabulü mümkün olmayıp, gerektiğinde varsa böyle bir rapor, raporu tanzim edenlerden de hukuk önünde hesap sorulacağına ayrıca belirtmek istiyoruz
 
 İşveren söz konusu açıklamada bizleri provokatör olarak nitelemiş ve 31 mayıs 2011 tarihinde bir araya gelen işçilerin toplam işçilerin yüzde 1 bile olmadığını ilan etmiştir. Oysa bizim tepkilerimiz ortaya koyduğumuz günden beri, tüm işçiler yanımızda olmuş ve o günden beridir de ocaklarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Şayet biz çalışan işçilerin sadece yüzde 1 isek neden işveren ocaklarda çalışacak işçi bulamamaktadır.
 
Söz konusu açıklamada meydana gelen kazaların ve ölümlerin işçilerin kendi bilinçsizliği ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı iddia edilmiştir. Bu beyan öncelikle meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızın hatırasına saygısızlıktır. Bu konu ile alakalı sadece şunu belirtiriz ki, hiçbir işçi, patronu daha fazla para kazansın diye ölüme gitmez. Açıklamada geçmişte de benzer ölümlerin olduğu belirtilmiş hatta 1998 – 2002 arasında 11 işçinin iş kazasında hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Biz bu iddianın gerçek dışı olduğunu iddia ediyor ve açıklama yapan şahısları bu tarihlerde hangi işçinin vefat ettiğini tarih ve isimleriyle açıklamaya davet ediyoruz. İşverenler işçilerin haftalıkları ödeniyor bayram tatilleri veriliyor senelik izinlerini kullanıyorlar denilmişse de bu da hakikaten uzak olduğu için biz işçiler haftalık paramızı alamamaktayız. Senelik izinlerimiz verilmiyor bayram izinleri verilmiyor. İşe girişlerde bize zorla imzalatılan belgeler sonradan doldurularak izinlerimizi kullandığımız şeklinde dolduruluyor.Tünellerde kepçeler çalışmaktadır, bu iddiamızın arkasındayız çünkü buna her gün bizler şahit oluyoruz. Zaten tünellerde inceleme yapıldığında bu tünellerde iş makinelerinin çalıştığı çok rahat bir şekilde görülecektir. Biz tüm sendikaları sivil toplum örgütlerini, basınımızı ve valimizi olay mahalline davet ediyoruz. Bizim huzurumuzda yapılacak inceleme de her şey ortaya çıkacaktır. Son olarak şunu belirtiriz ki, bizler alınteri ile geçinmeye çalışan işçileriz, hakkını arayan insanları provokatör olarak sınan insanları da kamuoyunun taktirlerine sunuyoruz” denildi…

Kanaletv