Apartmanlara işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile apartmanlara işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor. Buna uymayanlara, her ay için 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile apartmanlara işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor. Buna uymayanlara, her ay için 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un konuyla ilgili yazısına göre, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile “Kapıcı” çalıştıran apartmanlar ile işçi statüsünde “yönetici” çalıştıran apartmanlara, yeni bir yükümlülük getirildi.

Buna göre, apartman yönetimi kat malikleri kurulunun;

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için “iş güvenliği uzmanı” ile “işyeri hekimi” çalıştırmaları,
- Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden” hizmet olarak almaları gerekiyor.

Kızılot, konuyla ilgili ayrıntıların yakında bir yönetmelikle açıklanacağını dile getirdi.

Ayda 10 bin, yılda 120 bin idari ceza uygulanabilecek
Kızılot’a göre, kapıcı çalıştıran bir apartmanda, yönetimin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini satın alma yoluna gitmediği veya bu nitelikleri taşıyan kişileri çalıştırmadığı tesit edildiğinde, her ay işyeri hekimi için 5 bin, iş güvenliği uzmanı için 5 bin lira olmak üzere, toplam 10 bin lira “idari para cezası” kesilebilecek.

Cezanın tutarı yıllık bazda (yani bir yıl boyunca olayın devam etmesi halinde) 120 bin lira olacak. Bu cezaları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü uygulayacak. Ceza tutarı, işyerindeki işçi sayısı ile orantılı değil. Örneğin bir işçi çalıştıran apartmana da 100 işçi çalıştıran işyerine de her ay 5 + 5 = 10 bin lira idari ara cezası kesilebilecek.

Apartmanların tehlike sınıf ve dereceleri belirlenecek
Söz konusu idari para cezalarının, hangi tarihten itibaren uygulanacağı, apartmanların tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine bağlı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikle apartmanlar için “tehlike sınıf ve derecesi” belirleyen bir tebliğ yayınlayacak. Buna göre, tehlike sınıfları itibariyle; - Apartmanlar “az tehlikeli” sınıfında yer alırsa, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren, Apartmanlar “tehlikeli” veya “çok tehlikeli” sınıfta yer alırsa, 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren, yükümlülükler yerine getirilecek.

Apartmanların, dışarıdan satın alacağı iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin bedeli, Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenebilecek.

Sol