ÇALIŞAN BAŞINA 4.6 GÜN
 
Ancak bir başlık daha var ki, “Nitelikli ve rekabetçi iş gücü” başlığı altında bulunan veriler son derece çarpıcı.
 
Haftalık çalışma saati 45 olmasına karşın, Başbakanlığa bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, haftada 53,9 çalışma saati olduğunu belirtiyor. Ajans’ın tanıtımında, “Haftada 53,9 çalışma saati ve çalışan başına yıllık ortalama 4,6 gün hastalık izni ile Avrupa’daki en uzun çalışma süreleri ve çalışan başına ortalama hastalık izninde en düşük oran” diyor.
 
Yine aynı başlık altında “26 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel”, “170’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 500.000 mezun” “Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 700.000’in üzerinde lise mezunu” ifadeleri dikkat çekiyor.
 
Türkiye, haftalık çalışma saati olan maksimum 45 saat ile ortalamanın üstünde kalan ülkelerden biri.
 
“Mercer-Avrupa Sağlık ve Yan Haklar Raporu’na göre Bulgaristan’da hastalık izni 22 günle başı çekerken, Türkiye’de işçiler hastalansa da çalışmak durumunda. Aynı rapora göre, hastalık izni Prtekiz’de 11,9; Çek Cumhuriyeti’nde 10,8; Norveç’te 10,2; Polonya’da 9,7; İsveç’te 9,1; Macaristan’da, Fransa’da 8,3; Romanya’da 7,8; İtalya’da 6,7; Almanya’da 6,6; İrlanda’da 6,4 ve İngiltere’de 5,5 gün.
 
İLK 14’TEYİZ
 
Türkiye’de yasalara göre haftalık çalışma süresi 45 saat. Ancak Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostst verilerine göre bu 52,2 saat, yine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na göre 53,9 saat gösteriliyor.
 
48 ülke arasında yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, 45 saatlik resmi haftalık çalışma süresi ile ilk 14 ülke içerisinde yer alıyor. Haftalık resmi çalışma süresi bakımından Türkiye, Zimbabwe, Sri Lanka ve Tanzanya ile 45 saatlik haftalık çalışma süresine sahip ülkeler liginde yer alıyor. Buna karşın, aralarında Ermenistan, Arnavutluk, Endonezya, Kore, Madagaskar’ın da bulunduğu 33 ülkede, 40 saat ve altı çalışma sürelerine sahip olarak Türkiye’den daha az resmi haftalık çalışma süresine sahip
 
AVRUPA SOSYAL ŞARTI
 
AKP Hükümeti, 9 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve çekinceli olarak kabul edilen Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 2. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma süresinin aşamalı olarak azaltılmasını öngören makul günlük ve haftalık çalışma saatleri sağlamayı” kabul etti.
 
Ancak buna rağmen resmi çalışma sürelerinin düşürülmesi gündeme getirilmemekte, sorun fazla mesailerin indirilmesi ve kısmi süreli çalışmanın yaygınlaştırılmasında aranmaktadır.

Yurt Gazetesi
 
" /> Çok çalışır, az hastalanırız - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Çok çalışır, az hastalanırız

Başbakanlığa bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’ye yatırım yapmak için nedenleri sıralarken, Avrupa’daki en uzun çalışma sürelerinin ve en kısa hastalık izinlerinin ülkemizde olduğunu itiraf etti. 

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın resmi internet sitesinde “Yatırım Kılavuzu” başlığı altında, “Türkiye’ye Yatırım Yapmak için 10 Neden” arasında, “Başarılı Ekonomi”, “Nüfus”, “Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı”, “Altyapı”, “Merkezi Konum”, “Avrupa’nın Enerji Koridoru ve Terminali”, “Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları”, “AB ile 1996’dan Bu Yana Gümrük Birliği”, “Büyük İç Pazar” başlıkları sıralanıyor.