500 lirayı verenlerin girebileceği kongrede neler konuşulacak:

* Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işletmelere ne gibi yükümlülükler getiriyor.
* Her işletmede büyüklüğüne bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam zorunluluğu var mı?
* Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre firma ortaklarının ve imza yetkisi olan yöneticilerin hukuki sorumlulukları var mı?
* Hukuki sorumluluklar yerine getirilmez ise işletmelere ve firma yöneticilerine ne gibi yaptırımlar var, hapis cezası var mı?
* Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda idari para cezaları neler?
* Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’na göre hangi işyerlerine risk değerlendirme zorunluluğu getiriliyor?
* Yeni mevzuata göre çalışanların hakları neler?
* İşyeri çalışma şartları uygun değilse, çalışanın hakları neler?
* İş sağlığı ve güvenliği temsilciliği kavramı nedir? İşletmedeki yaptırımı neler?
* İş sağlığı ve güvenliği temsilcisinin kriterleri neler?
* İş kazaları ve meslek hastalığı halinde yapılması gereken bildirimler nelerdir?

Sendika.Org" /> 500 lira ver yasayı öğren - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

500 lira ver yasayı öğren

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı öğrenmek için kişi başı 500 lira gerekiyor...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Vakfı ana sponsorluğunda, SAİSAD (Sağlık, İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Derneği) ve Tiem işbirliği ile düzenlenecek bir kongreyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hakkında merak edilen sorular konuşulacak.

10 Temmuz günü WOW İstanbul Hotel & Convention Center’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de katılımıyla düzenlenecek Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katılım 500 lira.