AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'nı değerlendirirken, ''Bu tasarının yasalaşmasıyla çalışma hayatında önemli bir eksik giderilecek ve ülkemizin işçi sağlığına verdiği önemi göstermesi açısından gelişmiş ülkeler sınıfına girmesine katkı sunacaktır'' dedi.

BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, ''AKP, işsizler ordusunu, emekçiler üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırdığını, yedeğinde tuttuğunu'' öne sürdü.

Emek-sermaye ilişkilerinde emekçiden yana daha fazla tavır alınması gerektiğini savunan Baluken, ''Burada ise ülkeye sıcak para akışı ve sermaye girişi önemseniyor. Bu tip yasalarla sosyal adalet her geçen gün daha da azalıyor. En yoksul ile en zengin arasında makasın giderek azaldığını belirliyoruz'' diye konuştu.

İş kazalarının sadece yasa çıkararak önlenemeyeceğini ifade eden Baluken, şöyle devam etti:

''İş güvenliğini sağlayacak bir teşkilat yapılanması oluşturulması gerekirdi. İşverenlerin bu olguya ilişkin eğitilmelerine ilişkin çalışmalar yapılması gerekiyordu ama tasarıda bu hususların çok fazla önemsenmediği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Taşeronlaşmanın ve güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmeli, sendikasızlaştırma durdurulmalıdır. İş sağlığı olarak düzenlenen bu yasa tasarısında işçi sağlığıyla ilgili hususların özgün olarak ele alınması gerekiyordu. Bu konulardaki öneriler dikkate alınmadan tasarı Genel Kurul'a getirildi. İş cinayetlerine kurban gidenlerin ailelerine ilişkin bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyordu.''

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel de Genel Kurul'da, böyle önemli bir tasarının görüşülmesi sırasında az sayıda AK Parti milletvekili bulunmasını eleştirdi.

''Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri diyerek konuşmama başlamak isterdim ama kimse yok'' diyen Demirel, iş hayatını ilgilendiren kanun tasarısının sonunda Genel Kurul'a gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Çalışanın sağlığının korunması ve işyerinin güvenli olması konusunda toplumsal sorumluluğun bulunduğunu ifade eden Demirel, ''Bu yasayla beraber iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması vurgulanıyor ama şu anda ülkemizde kaç iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi var? Bu yasanın çalışma hayatında merhem olmayacağını yalnızca pansuman olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

İş kazalarında Türkiye'nin, ''süperler liginde'' olduğunu öne süren Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de kayıtlı işçiler üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, her iki işçiden biri iş kazasına uğruyor. Önceliğimiz iş kazalarını ve hastalıklarını önlemek olmalıdır. 'Çalışanların sağlığını korumak amacıyla güçlü bir iş denetim sistemini kurmak da hükümetlerin görevidir' diyor, uluslararası deklarasyonlar. Türkiye'deki çalışanlar ne kadar refah içerisinde yaşıyor acaba? Çalışanların yüzde 71'i 'mutsuzum' diyor.

Sayın Çalışma Bakanı iş kazaları noktasında rekora gidiyor. Ocak ayı ortalamasını aldığımızda günde 4 iş kazası meydana gelmiş. Bunlar sadece basın üzerinden yapılan taramaların sonucu. Kaydedilmemiş kazalar bu orana dahil değil.''

"TÜRKİYE ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR"
CHP Grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ise yakın zamanda meydana gelen iş kazalarının sorumlularının hala cezalandırılamadığından yakındı.

Madenlerdeki iş kazalarının hız kesmeden devam ettiğini öne süren Çelebi, ''Bu iş cinayetleri yerin yüzlerce metre altında meydana geliyor. İşçiler ölüyor, geride kalanlar ise yetim, yoksun, aç kalıyor. Bu ülkenin Başbakanı madenlerde yaşayan cinayetleri işçilerin kendi kaderleri olarak sunabiliyor. 'Kader' gibi söylemlerle işçi ölümleri normalleştiriliyor'' diye konuştu.

İnsan yaşamının giderek değersizleştiğini ifade eden Çelebi, güvenli ve risksiz alanlarda çalışma ortamlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

İşyerlerinde güvenlik alanlarının titiz bir şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

''Çalışanların fiziksel ve ruhsal anlamda da iyileştirilmesinin hedeflenmesi gerekiyor. İşçinin çalışma yaşamı, onun dışarıdaki hayatını da etkiler. İleri demokrasimizde işçi sağlığı ve güvenliği yıllardır ihmal edilmiş, göstermelik düzenlemelerle geçiştirilmiştir. Sosyal güvenliğinden endişe duyan bir çalışan kesimi yaratılmamalı. İnsanın sağlığından, refahından ödün verilen bir sanayileşme hareketi düşünülmemeli. Türkiye, ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Meslek hastalıklarında durum daha vahimdir.''

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç da çalışma hayatında işverenlerin rekabet gücünün artması ve çalışanların iş güvenliğinin sağlanmasının sürdürülebilir ekonomi için önemli olduğuna dikkati çekti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınması gerektiğini vurgulayan Domaç, ''Birçok gelişmiş batı ülkesinde bu tip kanunlar yaşama geçirilmiş durumda. Bu kanunun yasalaşmasıyla çalışma hayatında önemli bir eksik giderilecek ve ülkemizi, işçi sağlığına verdiği önemi göstermesi açısından gelişmiş ülkeler sınıfına girmesine katkı sunacaktır'' dedi.

İş yerlerinde sağlıklı bir ortamda çalışılabilmesi için önceliğin iş sağlığı ve güvenliğine verilmesi gerektiğini ifade eden Domaç, şöyle devam etti:

''Çalışma ortamlarında bulunan risklerin önlenmesi amaçlanıyor bu tasarıyla. Bu sayede artık kamu dahil tüm çalışanlarla iş sağlığı ile ilgili hizmetlerden yararlanabilecektir. Çalışanların sağlığının korunması işverenlerin sorumluluğudur. işe başlama eğitimi almadan istihdam edilen çalışanlarda iş kazaları görülme sıklığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Mesleki acemiliğin giderilmesi eğitimle mümkün olup, bunun sorumluluğu işverene yüklenmiştir. Tasarıyla, iş yerinde, iş yeri güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanıyor.''

Haber Türk
" /> İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Genel Kurul'da görüşüldü - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Genel Kurul'da görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlanan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde gruplar adına konuşmalar yapıldı. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi söz aldı. Bu konuşmalar yapılırken akşam saat 23.00'da taşeron bir işçi, Meclis kapısında atık su gideri çalışması yapılırken göçük altında kalarak hayatını kaybetti...