(17) Sağlıkta şiddete karşı kampanya

Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi adına Türk Tabipleri Birliği’nin önermiş olduğu ek yasa maddelerinin mecliste ivedilikle görüşülmesi için tüm Türkiye’de yapılacak imza kampanyasının İstanbul ayağı İstanbul Tabip Odası’nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptığı basın açıklamasıyla başlatıldı. Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt katıldı.

Prof. Dr. Taner Gören yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın ve Hükümet yetkililerinin sağlıkta dönüşüm politikalarının sonucunda yaşanan sorunların sorumlusu hekim ve sağlık çalışanları olarak göstermesi nedeniyle sağlık hizmeti sunulan ortamlarda şiddetin hızla arttığını ve bunu en acı şekliyle de Dr. Ersin Arslan’da görüldüğünü ifade etti. Yaşanan bu dönüşümle hekime ulaşmanın kolay olduğunu ancak nitelikli sağlık hizmeti alınamadığını belirten Dr. Gören, hastayla konuşmanın, gözünün içine bakmanın tedavi planlamada birincil önem taşıdığını ancak mevcut sistemde bunun mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Taner Gören sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle hastalar işini doğru yapmayan bir hekimle karşı karşıya olduğunu düşünerek şiddete başvuruyor, çünkü popülist söylemler sistemde sorun olmadığını, sorunların sağlık çalışanlarından kaynaklandığını aşılıyor” dedi. Dr. Gören hasta ve doktorun yan yana gelerek mevcut sistemle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek başlatılan imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ise, hasta ve sağlık çalışanının karşı karşıya getirildiği bir ortamda, sağlık çalışanı için can güveliğinin olmadığını, can güvenliği olmayan bir yerde de tedavinin güvenilirliğinden şüphe duyulması gerektiğini belirtti.

İmza kampanyasına katılmak için:
www.ttb.org.tr/imza

Basın Açıklaması İçin Tıklayınız

Ek Yasa Maddeleri İçin Tıklayınız