(17) 'Alakarga'nın yeni sayısı çıktı...

Alakarga Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi(DEÜTF) Sağlık Çalışanları Meclisi'nin oluşması sürecinde bir araç olarak düşünülmüştü. DEÜTF 10.30 eylemlerinin simgesi oldu. İlk kez 23 Kasım 2011'de göründü. Sonra aralıksız (Cumartesi ve Pazar dışında) çalışmasını sürdürdü.
 
Halkın sağlık hakkı için, sağlık çalışanlarının hakları için ve bilimin değerleri için emek odaklı bir yol çizdi kendine. Bu değerler doğrultusunda direniş odakları yaratmaktı amacı.
 
Başyazar yok, yazar yok.
 
Yukarıdaki değerler doğrultusunda herkesin Alakarga herkesin... Sendika, parti, siyasi görüş ayrımı yapması ama herkese eşit uzaklıkta kalmak gibi bir kaygusu da olmadı: Kim bu değerlere daha fazla omuz verdiyse o daha çok yer aldı.
 
Kısaca amaç, sağlık çalışanlarının emek odaklı mücadelesini birleştirebilmek, sağlıktaki yıkıcı dönüşümün karşısındaki güçlerin birlikte davranabilmesini sağlayabilmek...
 
Alakarga'yı takip etmek için tıklayınız...