Kapitalizm hasta ediyor

Almanya’da hasta olduğu için işe gidemeyenlerin sayısı son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Çalışanların yüzde 3,6’sı doktordan rapor aldı. “Bana verilen görevleri artık yerine getiremiyorum. Oturup masamdaki dağ gibi işleri görünce çıldırıyorum!” İşte bir çalışan internet platformunda böyle isyan ediyor. Bir başkası, “Bu aralar korkunç baş ağrım var. Biraz olsun rahata kavuşamıyorum” diye yazıyor. Bu tür yakınmalar Almanya’da artık sık duyuluyor. Araştırmalar mesleğinde başarılı olma baskısının Almanya’da fazlasıyla arttığını ortaya koyuyor. Çalışanların yarısından fazlası telaşlı çalışıyor ve yüzde 63’ü de süre aynı olmasına rağmen giderek daha çok iş bitirmek zorunda kalıyor. Bunu Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) araştırması ortaya koyuyor. Alman İş Yerinde Sağlığı Teşvik Ağı’ndan Christine Richter, psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkların 1970’lerden bu yana on kat arttığını belirtiyor ve başta bakıcılar ve sosyal hizmet verenlerin sadece psikolojik değil bedenen de yıprandıklarını belirtiyor. Örneğin doktorların çok stresi olmasına karşın karar verme sorumluluğu az olan bir bakıcı daha çok stres yaşıyor. Araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha çok hastalanıyor çünkü genellikle ailevi işleri ile mesleğini birarada yürütmeye çalışıyor.

Stres azaltılmalı

IG Metal Sendikası çalışanların yasalarla daha iyi korunmasını istiyor. Sendikanın yönetim kurulu üyesi Hans Jürgen Urban “İş yeri temsilcileri hastalıkların engellenmesinde merkez” rol oynuyor. İş yeri temsilcileri iş yerindeki psikolojik tehditleri incelemek ve engellemek alanında eğitilmeli. Ayrıca politikacılardan iş yerinde stresi azaltan, psikolojik tehditler karşısında önlem alan yeni düzenlemeler talep ediyoruz” diyor.