(11) Bir meslektaşımızı iş cinayetinde yitirdik - Çevre Mühendisleri Odası

Bir meslektaşımızı iş cinayetinde yitirdik. İş kazaları kader değildir

Erzurum`da Aşkale Çimento Fabrikası`nda çalışan meslektaşımız Serkan Türkoğlu`nu ve 1 çalışanı elim bir kaza sonucu kaybettik. 11 Şubat 2012 tarihinde meydana gelen kazada, üzerlerine yüksek sıcaklıkta çimento dökülen 3 çalışandan meslektaşımız Çevre Mühendisi Serkan Türkoğlu ve Kadir Şen hayatını kaybederken, Fethullah Güzel de yaralandı.

İş kazalarının adeta "iş cinayeti" haline geldiği ülkemizde, güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle 2007 yılında da İSKİ`nin Melen Projesi`nde çalışırken üzerine vinçten kopan "bom" parçasının düşmesi nedeniyle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Gülseren Yurttaş`ı yitirmiştik ve dava süreci sonrasında sorumlulara "taksirle adam öldürme" suçundan verilen hapis cezası para cezasına çevrilmişti. 

Maalesef bu son ölüm de ülkemizdeki ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları gerçeğini bir kez daha acı bir biçimde hatırlattı. Çoğu iş kazasının resmi kayıtlara geçirilmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alanda, adeta bir külfet olarak görülerek gerekli tedbirlerin alınmaması ölümlerin ve sakat kalma ile sonuçlanan kazaların artmasına neden oluyor. Öte yandan bu konudaki kamusal denetimin yetersizliği işçileri ve meslektaşlarımızı adeta kelle koltukta bir çalışma ortamının içine itiyor. İşsizliğin ve düşük ücretlerin yaygın olarak yaşandığı meslek alanımızda bu koşullarda çalışmaya razı göstermek dışında seçenek bırakılmayan meslektaşlarımızın ve tüm işçilerin hayatı hiçe sayılıyor.

İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin sayısal veriler göstermektedir ki, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki personel ve altyapı eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili yasa ile kendisine verilen görevleri bile yerine getirememektedir. SGK istatistiklerine göre günde ortalama 2,4 işçi yaşamını yitirmekte, beş işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanması için bu alanda gerekli önlemlerin alınması; bu kapsamda nitelikli işyeri hekimliği ve iş güvenliği mühendisliği hizmetlerinin işyerlerinde bulunmasının sağlanması ve kamusal denetimin sağlanması ve bunun için de sayıca yetersiz kalan iş müfettişlerinin yeterli düzeyde istihdamının sağlanması gerekmektedir.

Bu son acı olayda hayatın kaybeden Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun olan meslektaşımız Serkan Türkoğlu ve işçi kardeşimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, bir daha bu tip kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplum yararına "önce insan yaşamı" anlayışıyla mücadele etmeye devam edeceğimizin altını çiziyoruz.