(17) GSS için Sağlık Hakkı Meclisi çağrısı

Sağlık örgütleri, Türkiye’deki tüm siyasi parti ve kitle örgütlerine Genel Sağlık Sigortası’nı (GSS) gündemlerine alma çağrısı yaptı.
 
Sağlık örgütleri, toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile 11 Martta Ankara’da Türkiye Büyük Sağlık Meclisi’ni toplayacaklarını açıkladı.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasi (SES), Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık İş, Türk Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği,Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT) yöneticileri bugün TTB Genel Merkezi’nde düzenledikleri toplantı ile tüm toplumu sağlık hakkına sahip çıkmaya davet etti. Toplantıda konuşan TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, GSS ile hükümetin müjdelediğinin aksine vatandaşta “hasta olursam ne olacak?” endişesi ve paniğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Hastaların yaşadıkları sorunları, sağlık çalışanlarından bilmelerinin sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Bilaloğlu, bu farkların ve katkı paylarının doktorların veya sağlık çalışanlarının cebine girmediğini vurguladı.
 
GSS’YE KARŞI SAĞLIK HAKKI
 
Daha önce sağlıkçılar ve hekimler meclisleri kurduklarını hatırlatan Bilaloğlu, “Bu kez çağrımız, topluma, siyasi partilere, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere, muhtarlara, tek tek vatandaşlaradır: GSS’nin doğurduğu, doğuracağı tüm sorunlara karşı sağlık hakkımız için bir araya gelelim” dedi. 11 Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ni kurma çağrısı yapan Bilaloğlu, “Türkiye’de yaşayanlar belki de ilk kez bu çapta ve bu tarzda ilk kez doğrudan katılım olanağı bulacaklar” diye konuştu.
 
‘KENDİ ÇOCUĞUM İÇİN DE KAYGILIYIM’
 
SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ise, halkın temel sağlık hakkının önemine dikkat çekerek, “Bu yüzden halk da bu mücadelenin içinde olmalıdır” dedi. Erdolu, ayrıca SGK’nın verdiği hizmetin daraltılması ve birçok ameliyatın sigorta kapsamı dışında bırakılmasının en belirgin olumsuzluklar olduğunu vurguladı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu da “Ben kendi çocuğumun geleceğinden kaygılıyım. Dün bizim daha kolay ulaşabildiğimiz sağlık hizmetine bugün daha çok para ödeyerek ulaşabileceğiz” diyerek sağlık çalışanlarının da hem kendileri ve yakınları hem de tüm toplum için kaygılı olduklarını dile getirdi.
 
SAĞLIK HAKKI MECLİSİ NEDİR?
 
*Sağlık Hakkı Meclisi, GSS’nin doğurduğu ve doğuracağı tüm sonuçların ne olduğunu ve buna karşı ‘ne yapılması’ gerektiğinin toplumun tüm kesimleri ile birlikte belirleneceği ve bir mücadele planı oluşturulması planlanan bir platform.
 
*Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışı 11 Mart 2012’de Ankara’da gerçekleşecek.
 
*11 Mart tarihinin önemi, yıllardır sağlık hakkı haftası olarak kutlanan bir haftanın başlangıcı olmasından geliyor. Sağlık örgütleri bu haftanın anlamlı bir başlangıç olacağını düşünüyor.
 
*Bunun için Şubat ayı sonuna kadar illerde sağlık meclisleri kurulacak.
 
*İllerde ve ilçelerde kurulan Sağlık Hakkı Meclisleri’nde GSS bir kez daha anlatılacak ve mağduriyetler belirlenecek.
 
*Acillerde, Aile Sağlığı Merkezleri’nde, eczanelerde halk ile irtibat kurularak, gerekirse öyküler, teker teker sesli ve görüntülü bir şekilde kayıt altına alınacak.
 
*Mecliste tüm illerden gelen raporlar ortaklaştırılacak.
 
*11 Martta emekli, öğrenci, sağlıkçı, işssiz, kadın, çocuk, işçi, gelir testinden geçemeyen ve geçen herkes Ankara’ya gelecek.
 
*Raporlardaki mağduriyetler ve toplantıdaki talepler burada birleştirilerek, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin katılımını hedefleyen bir organizasyon yapılacak.

‘BU ALANI AKP’YE BIRAKMAMALIYIZ’
 
Toplantı sonrası görüşlerini gazetemizle paylaşan TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, bu meclisin daha önceki meclislerden daha da büyük bir önemi olduğunu dile getirdi. Sağlık Hakkı Meclisi’nde toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu; GSS’yi tartışacaklarını dile getiren Bilaloğlu, tüm siyasi partiler ve kitle örgütleri ile birlikte hareket etmenin öneminden bahsetti. Bilaloğlu, esas amaçlarının sağlık hizmeti almanın zaten herkesin hakkı olduğunu topluma hatırlatmak olduğunu vurguladı. Diğer önemli bir konunun ise, sağlığı paralı hale getiren sistemin, cemaatler ve tarikatlar yoluyla parası olmayan vatandaşa ulaşmayı hedeflemesi olduğunu belirten Bilaloğlu, bu kapsamlı saldırılara karşı tüm örgütlerin artık bir arada hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilaloğlu, bu konuda yerellerde de birlikte hareket edecekleri güçlerle buluşacaklarını söyledi.