(17) Mobbing uygulamasına suç duyurusu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi SES işyeri temsilcisine uygulanan mobbing, yargıya taşındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi, mobbing uygulamasına karşı Adana Adliyesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. SES Adana Şubesi Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy'un yaptğı açıklamada, "Bütün çalışanların psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak tutulmalarına yönelik önlem alınmasını" içeren 27879 sayılı genelgenin uygulanmasını istendi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışmakta olan SES İşyeri temsilcisi Meral Tuncer Şahin'in bir yıla yakın çalışma yaşamı ve özel yaşamını etkileyecek biçimde baskı ve yıldırma politikalarıyla karşı karşıya bırakıldığını belirten Atasoy, şöyle devam etti: "Arkadaşımız görev tanımı dışında iş yükü arttırılmaya çalışılmış, dışlanma, aşağılanma ve hakarete varan davranışlarla arkadaşımıza psikolojik travma yaşatılmıştır. Zorbalığın bir yönetim tarzı haline getirilmesine karşı sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Aynı zamanda Temsilcisi bulunduğu SES Sendikasının panoları kaldırılarak, örgütlü mücadelesi açısından da ikinci bir mobbing uygulanmaktadır."

Balcalı Hastanesi'nde işyeri temsilcisine uygulanan mobbing hakkında girişimleri sonuç vermeyince hukuki süreç başlattıklarını ifade eden Atasoy, "Sendikamız verilen bu mücadele dışında, üyelerimize yapılan baskı, tehdit ve yıldırma amaçlı tüm girişimlere, atama, yer değiştirme ve geçici görevlendirme gibi 'mobbing' uygulamalarına karşı, en önemlisi, bu uygulamaların artmasına neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir" dedi.

Atılım Haber