Fatma Aldal'ın mahkemesinde buluşalım

"EV" dediğimiz yer, bazıları için "İŞYERİ"dir…

"EV" denilen işyerindeki hak ihlalleri ve sömürü "KAYITSIZ"dır, dolayısıyla "GÖRÜNMEZ"dir…

"EV İŞÇİSİ" Yardımcı, Hizmetçi, Uşak ve hele KÖLE hiç değildir…

ARTIK YETER!..
 • Masal Bitti…
 • Kül Kedisi Değil, Ev İşçisiyiz…
 • Haklarımızı İstiyoruz.
 • Ev İçinde Emek Sömürüsünde Sınır Tanımayan Yasa ve Uygulamalara Son Verilsin…
 • ILO C 189 İmzalansın ve Uygulansın…

Değerli Dostlarımız,
 • Fatıma Aldal Yaklaşık 20 yıl ev işçiliği yaptı.
 • Bir hayatı vardı… Sevdikleri, çocukları ve bir ailesi vardı…
 • Hayatını kazanmak için ev işçisi olarak çalışıyordu. Ülkemizdeki milyonlarca kadın gibi…
 • Sanki bir ağacın milyonlarca yaprağından birisi yere düşmüş de yok olmuş gibi önemsenmedi onun çalıştığı evin camını silerken düşüp iş cinayetine kurban gidişi…
 • Biz önemsiyoruz… Unutmuyoruz… Unutturmak istemiyoruz… Biz de ev işçisiyiz… Bizim de adımız Fatıma, soyadımız Aldal… Ve sonumuzun aynı olma ihtimali yüksek… Bir şeyler yapmazsak eğer…

Hikayenin Kısa Özeti…
Fatıma Aldal, 5 Mayıs 2011'de İstanbul Maltepe'de temizliğe gittiği evin camını silerken çerçeveyle birlikte 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Bu ev Fatıma'nın iş yeriydi…
Şimdi bu iş cinayeti, ev hizmetleri iş yasası kapsamında değil diye sıradan bir kaza olarak değerlendiriliyor. Buna göre Kartal 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmış durumda.
2 Şubat'ta ilk duruşma yapılacak.
Sizleri bu davaya sahip çıkmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.

Kazanımlar Devam Etsin…
Geçen yıl Mayıs ayında İmece Kadın Sendikası G.olarak Çalışma Bakanlığına başvurduk. Arkadaşımızın ev işçisi olduğunu söyleyerek ;"Bakanlığınız iş kazasında yaşamını yitiren Fatıma Aldaliçin ne yaptı?" diye sorduk. Bunun ardından Bakanlık kazayı araştırmak için bir iş müfettişi görevlendirdi.
İş müfettişinin hazırladığı raporu ailesi dosyaya koydurdu.
Bu çabalarımızla bir ilki gerçekleştirip bir adım atmış olduk… Ancak bu yeterli değil.
İş yasasına bakılırsa ev işçileri yasada kapsanmıyor. Fakat Sosyal Sigortalar yasası 30 günden fazla çalışmak (süreklilik) şartıyla ev işçisini sigorta kapsamına alıyor.

 • Mahkeme Fatıma Aldal'ı işçi olarak değerlendirecek mi?
 • Ve böylece Fatıma Aldal öldükten sonar da olsa sosyal haklarına kavuşacak mı?
 • Bu sayede güvencesiz çalışan bütün ev işçilerinin statüsüzlüğüne bir son verilecek mi?
 • Yoksa bu iş cinayeti herhangi bir "kaza" olarak değerlendirilip sadece kazada ihmali olanlara ceza verilip dosya kapatılacak mı?

Fatıma Aldal ölmeden önce çocuklarına "Eğer sigortalı çalışsaydım şimdiye kadar emekli olmuştum" demişti.
20 yıla yakın bir süredir ev işçiliği yapmış, evini çocuklarını bu mesleği ifa ederek geçindirmiş bir emekçi nasıl oluyor da işçi olarak kabul edilmiyor? Kadın emeğini köle emeği gibi gören bu zihniyete artık yeter diyoruz!
 • Masal bitti… Bütün dünyada ev işçileri ayağa kalktı.
 • Binlerce, yüz binlerce ev işçisi yasal statüye sahip olmadan kölelik koşullarında çalışmaya başkaldırıyor.
 • Ev içi emeği görünmez kılan erkek egemen ideolojiye hayır diyoruz. Ev içinde harcanan emeği görünmesi için sesimizi yükseltiyoruz.. Haklarımızı İstiyoruz.

Ev işçilerinin karşı karşıya bulunduğu suistimallere ve sömürüye "artık yeter!"

Taleplerimiz:

 • ILO C189 :"ev işçilerine insanca iş" sözleşmesi imzalansın, iç hukuk sözleşme ile uyumlu hale getirilsin! Ve bu yasa gereği gibi uygulansın!
 • Ev işçileri olarak insanca İş koşulları istiyoruz!
 • Sosyal güvence istiyoruz.
 • İş yerlerimizde işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri alınsın.
 • Ayrımcılık, mobbing, taciz ve aşağılanmaya son verilsin!
 • Saygınlık istiyoruz!
 • Göçmen ev işçilerinin çalışması önündeki engeller kaldırılsın!

Değerli Dostlarımız,
Ev işçilerinin kölelik koşulları kabul edilemez.
Ev işçilerine sosyal güvence hakkı tanınmaması ayrımcılıktır.
Ev emeği değer üreten bir emektir. Ücretli ücretsiz ev emeğinin görünmezliğine hayır diyoruz!
Ev emeğinin hakları için sizi dayanışmaya çağırıyoruz.

Dayanışma için sizi
 • 2 Şubat 2012, 09:30'da Kartal Adliyesi'ndeki duruşmaya
 • www.kadinlarinimecesi.org adresindeki imza kampanyasına
katılmaya davet ediyoruz.

Dayanışma Duygularıyla Selamlıyor ve Desteğinizi Bekliyoruz.
İmece Kadın Sendikası G.
www.kadinlarinimecesi.org