(2) İşçiler direnişin 1. yılında Cargill Türkiye merkezi önünde

Bursa Karacabey’de kurulu Amerikan tekeli Cargill fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için 17 Nisan 2018’de işten atılan işçiler direnişlerini birinci yılında Cargill Türkiye Merkez Ofisi önünde taşıdılar.

Cargill’in bulunduğu İstanbul Ataşehir’deki Palladium Tower önüne sabah erken saatlerde ulaşan işçiler bina girişinde pankartlarını açarak işbaşı yapanları karşılarken polisin dayatmasıyla karşılaştılar. Ancak işçiler bekledikleri noktayı terk etmediler.

Sonrasında ise sendika ve siyasetlerden desteğe gelenlerle birlikte halaylarla beleyiş 14.00’te yapılacak basın açıklamasına kadar sürdürüldü.

“Cargill sendika düşmanlığına devam ediyor”
“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Cargill şaşırma sabrımızı taşırma!”, “Cargill’e sendika girecek başka yolu yok!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını Tek Gıda İş Genel Merkezi adına Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören yaptı.

“Amerikan şirketi Cargill sendika düşmanlığına devam ediyor” diyerek sözlerine başlayan Ören, Cargill tekelinin 2012’de başka bir sendikaya üye olan 5 işçiyi sendikalaştıkları için işten attığını ve bugün de aynı pervasızlığını sürdürdüğünü belirtti.

Tek Gıda-İş’in fabrikada örgütlendiğini ve yetkiyi aldıklarını belirtti. Ancak Cargill patronunun 14 işçiyi “ekonomik daralma” gerekçesiyle işten attığını söyledi.

“Tek amacınız sendikal örgütlenmeyi engellemek” diyerek atılan işçilerin bu örgütlenmeye öncülük edenler olduğunu belirtti.

Bir yıldır mücadelelerinin sürdüğünü ancak patron cephesinden değişen bir şey olmadığını, işçiler üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.

Cargill yönetiminin haksız ve hukuksuz uygulamalarının teşhiri ile açıklamayı sürdüren Ören, bu uygulamalara son verlmesi çağrısı yaparak aksi durumda Cargill’i teşhir etmeye devam edeceklerini ve mücadelenin süreceğini söyledi.

Cargill işçileri adına ise Suat Karlıkaya söz alarak, Cargill’in sendika düşmanlığını teşhir ederek yaşadıkları süreci özetledi. Çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak çini mücadele ettiklerini söyleyen Karlıkaya, bir yıldır inanç ve karalılıkla direndiklerini söyleyerek “Biz vazgeçmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz” dedi.

Destek için gelen sendika ve siyaset temsilcilerinin de konuştuğu eylem halaylarla, sloganlarla devam etti.

Kızıl Bayrak