İSİG Meclis Girişimi İzmir gönüllüleri bir araya geldi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Girişimi İzmir Bölgesi gönüllüleri 3. toplantısını gerçekleştirdi. İzmir Bölge İSİG sorunlarının konuşulduğu toplantıda, meclis girişimi gönüllüleri çalışmaları yaygınlaştırmak için neler yapılabilir sorusunu tartıştı.

Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Karadeniz Salonunda bir araya gelen İzmir Bölgesi İSİG Meclis Girişimi Gönüllüleri 3. toplantıda, bir sonraki toplantıya kadar çalışmaları hızlandıracak çalışma gruplarının faaliyetlerine değindi.

Özellikle asbest sorununa değinilen toplantıda Aliağa'da yanık merkezinin kurulması ve meslek hastalıkları hastanesi için baskın olması gerekliliği vurgulandı. Harmandalı'da çöplük sorununundan Aydın ve Manisa'daki JES'lere yönelik, tarım işçileri ile göçmen işçilerin sorunlarına dek konuşulan toplantıda adım adım meclis oluşturmaya doğru kararlar alındı. Oluşturacakları Meclisi de 28 Nisan tarihinde kamuoyuna duyuracaklar.

(İzmir/EVRENSEL)

‘İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ gönüllüleri bugün 3. kez toplandı. İSİG Meclisi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda meslek hastalıkları, asbest, halk sağlığı ve İzmir’de bu alandaki faaliyetler konular konuşuldu.

Bugün saat 11.00’da Bayraklı’de bulunan Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, katılımcıların, incelenmesi ve pratikte adım atılması gerektiğini düşündüğü başlıklar tartışıldı. Bu konulardan öne çıkanlar; asbestin kaldırılma koşulları, Aliağa gemi söküm ve sağlığa zararlı maddeler, Aliağa’da petrokimya fabrikaları ve gemi sökümden hava karışan maddeler ile kanser ilişkisi, meslek hastalıkları hastanesinin açılması, Harmandalı çöplüğü ve halk sağlığı, deri işçileri ve kunduracıların karşılaştığı sorunlar, inşaat işçilerinin çalışma koşulları oldu.

Ege İşçi Birliği’nin (EİB) de katıldığı toplantıda EİB adına söz alınarak yaklaşık bir sene önce “Aliağa’ya tam donanımlı hastane istiyoruz” şiarıyla örgütlenen imza kampanyası ve çalışmalardan bahsedildi. İşçi sağlığı ve güvenliğinin çok geniş bir konu olduğu, işyerlerinde iş güvenliğini sağlamanın örgütlülük düzeyini artırmaktan geçtiği belirtildi. Aynı süreçte çok yoğun olarak iş kazaları ve iş cinayetleri yaşandığı ve bunun üzerine böyle bir kampanyanın başlatıldığı aktarıldı. Akademik birtakım araştırmalarla yol yürümenin birtakım sınırlılıkları olduğu söylenirken, fabrikalarda en ufak önlemin alınmasında büyük zorluklar yaşandığı belirtildi. Patronların arkasında devletin olduğu, patronları koruyan yasaların varlığı karşısında engellerle karşılaşıldığı ifade edildi. İş güvenlikçilerin maaşını patrondan alması ve şirket bünyesinde çalıştırılmasının iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam anlamıyla alınmamasında etkili olduğunun altını çizen EİB temsilcisi, bu durumu ortadan kaldıran bir formülasyon geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Paneller örgütleyerek farkındalık yaratmanın, işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir araya getirilme çabasının önemini vurgulandı. İSİG Meclisi’nin yapacağı çalışmaların destekleneceği belirtildi.

Toplantı, ortaya koyulan sorunlar konusunda, araştırma ve çalışma grupları kurulma tartışmasıyla devam ederken, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin de bu çalışmaya katılması vurgulandı. Önümüzdeki dönem ‘İzmir İSİG Meclisi Girişimi’nin kurulması üzerinden konuşuldu. Toplantı bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile bitirilmiş oldu.

Kızıl Bayrak