(13) Mülkiye Kültür Merkezi’nde “İş Cinayetleri ve İnşaatlarda Örgütlenme Sorunları” başlıklı panel düzenlendi

Mülkiye Emek Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Kriz ve Emek Panelleri”nin dördüncüsü “İş Cinayetleri ve İnşaatlarda Örgütlenme Sorunları” başlığı ile dün Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut ve Av. Murat Kemal Gündüz’ün katılımıyla gerçekleşen panel, İSİG sözcüsü Pınar Abdal’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut inşaat iş kolunda 2010 yılından beri mega projelerde başlayan eylemlerin olduğunu, ilk etapta yargı yoluyla dışarıdan devam eden hak arama mücadelesinin artık içeriden bir müdahaleyle örgütlenme çalışmasına dönüştürüldüğünü belirtti.

İşkolunda memleketçilik ve iş ayrımı üzerinden ciddi ayrımcılıkların yaşandığını ve bunun sermaye tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığını ifade eden Karabulut, yemek ve barınma gibi sorunların ise tüm işçileri bir araya getirdiğini söyledi. Karabulut, 3. havalimanı inşaatı başladığı günden itibaren çeşitli eylemlerin yaşandığını, ancak en son olarak servis sorunun inşaat alanında çatışmalı olan bütün grupları bir araya getiren bir sorun haline dönüştüğü söyledi.

İnşaat işkolunun sendikal anlamdaki örgütsüzlüğüne vurgu yapan Karabulut, buna rağmen inşaat işçilerinin diğer sektörlere göre çok daha dinamik ve hareket etmeye açık olduğunu ifade etti. Örgütsüzlüğün nedeninin ise işkolunun dağınık ve parçalı istihdam yapısı ile birlikte sendikaların ve ilerici kurumların ilgisizliği ve yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

En fazla iş cinayetinin yaşandığı işkolunda kimi şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’na işçilerin seçilmesini sağlayarak fiili mücadele süreçlerinin örüldüğünü örnekleri ile anlattı.

Av. Murat Kemal Gündüz ise iş cinayetleri davalarının takipçisi olduklarını söyleyerek takip edilen davaları sıraladı. İş kazalarının neden olan etkenlerden söz eden Gündüz, mevzuat olmasına rağmen patronun bu mevzuatı masraf ve zaman kaybı olarak gördüğünü ve uygulamadığını söyledi.

“Öngörülebilir ve önlenebilir bir olay kaza değildir!” diyen Gündüz, bu duruma rağmen duruşmalarda hakimlerin “iş cinayeti” ifadesini kullanmalarından bile rahatsız olduklarını anlattı. Gündüz, ayrıca takip ettikleri iş cinayeti davalarının gidişatlarına dair somut örnekler vererek iş cinayetlerinin yaşandığı işyerlerinin patronlarının takip edilmesi ve etkili bir teşhire konu edilmesi gerektiğini söyledi. Gündüz, sözlerini iş cinayetleri engellemenin yolunun sendikal örgütlülüğü geliştirmekten geçtiğini söyleyerek tamamladı.

Panel izleyicilerden yapılan katkılar ve soru-cevap kısmı ile sona erdi.

Kızıl Bayrak / Ankara