Ankara İSİG Meclisi’nden forum

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi bugün gerçekleştirdiği etkinlikle, yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı ve Ankara’da işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini tartıştı.

Etkinlik açılış konuşmasının ardından, yürütülen anket çalışması hakkında bilgi verilmesi ile başladı. 16 işkolunda yaklaşık 300 işçi ile çalışma boyunca anket gerçekleştirildiği ve 12 işçi ile sözlü mülakatlar gerçekleştirildiği ifade edildi. Güvencesiz işçilere çalışma sırasında ulaşmanın zorlukları ifade edilerek çalışmanın bu alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliği dile getirildi.

Yürütülen anket çalışmasına ilişkin yapılan sunumda ilk olarak yaş, cinsiyet, işkolu gibi demografik dağılıma ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki sorulara ilişkin oluşturulan tablolar sunuldu.

Yoğunlukla sendikalı ve “güvenceli” işçilerle görüşmeler yapılmasına rağmen bu alanlarda bile işçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sorunlar olduğu veriler ile ifade edildi. Özellikle işyerlerinde gerçekleştirilmesi zorunlu bir dizi uygulamada konusunda işçilerin bilgi sahibi olmadığını söylemesi çarpıcı bir veri ortaya çıkardı.

Sunumda ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu güvence ve örgütlülük ekseninde de değerlendirildi.

Anket çalışmasına ilişkin yapılan sunumun ardından verilen kısa aradan sonra forum bölümüne geçildi.

Forum bölümünde çeşitli işkollarından işçiler, İSİG uzmanları ve İSİG Meclisi gönüllüleri söz alarak düşüncelerini ifade ettiler.

Genç bir metal işçisi ile daha önce Bilkent Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan bir inşaat işçisinin işyerlerinde yaşananlara dair çarpıcı anlatımlar ise işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin önemini bir kez daha gösteren önemli örnekler oldular.

Eleştiri, öneri ve düşüncelerin dile getirilmesinin ardından forum Ankara İSİG Meclisi’nin çalışmalarına ve aylık toplantılarına katılım çağrısı ile sona erdi.

Kızıl Bayrak / Ankara

İlgili Haberler

http://etha4.com/Haberler/ankara-isig-meclisinden-forum/11/9442

https://www.evrensel.net/haber/372738/isigin-isci-sagligi-anketi-egitim-verilmedi-sendika-bir-sey-yapmadi

http://sendika63.org/2019/02/ankara-isig-meclisi-ostim-ivedik-katliaminin-8-yilinda-forumda-bulustu-528897/