(17) 2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından düzenlenen 2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İşyeri hekimlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında Hekimler İçin İşyeri Kimyasal Risklerinin Değerlendirilmesi, Çalışanlarda Solunum Sağlığı Gözetimi, İşyeri Hekimliğinde EKG Kullanımı ve İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından Korunma eğitimi kursları düzenlendi.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü günleri ise Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

Açılış konuşmasını İTO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan’ın yaptığı 2. Gün programında; İşçi İşveren İlişkilerinin İşçi Sağlığına Etkileri, Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi, İş Yaşamında Kadın, Çalışma Yaşamında Psikososyal Riskler ve Travmatik Etkileri panelleri gerçekleştirildi.

Etkinlik 3. günü de İş Yaşamında Kardiyovasküler Hastalıklar, İşe Bağlı Hastalık mı? Meslek Hastalığı mı?, İşyeri Hekiminin Etik ve Hukuki Sorumlulukları panelleri ile devam etti.

3 gün boyunca devam eden etkinlik “İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği. Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? Ne Yapmalı?” başlıklı forumla sona erdi.

2. İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günlerinin kapanış konuşmasını yapan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunların çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiğini ifade ederek bütün işyeri hekimlerini tabip odasının çalışmalarına katılmaya davet etti.

İstanbul Tabip Odası