İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu 2018 İstanbul'da Gerçekleştirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyumda, Büyük Projelerde Çevre, Halk, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sağlık ve Güvenlik Sorunları, İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları ve İş Mahkemesi Süreçleri, Kamusal Alanlarda İşçi, Halk Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizleri ve Uygulamaları, Türkiye’de İSİG Algısı ve Mücadele Süreçleri, 6331 Sayılı Yasa Değerlendirmesi Paneli, Endüstriyel Sektörler ve İSİG Paneli, Büyük Endüstriyel Kazalar ve İSİG Paneli, Uluslararası Standartlar ve İSİG, Uygulamaları Meslek Hastalıkları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Toplumsal Bakış oturumları düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmalarını Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç yaptığı açılış konuşmasında işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinin, mesleğin ve Odanın temel görevleri arasında olduğunu, Odanın uzmanlık alanlarıyla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Battal Kılıç, konuşmasında özetle şunları söyledi:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir. Odamızın bu çerçevede 19 yıldan bu yana düzenlediği işçi sağlığı, iş güvenliği ve bağlantılı konulardaki sempozyum ve kongrelerin, mevzuat ve uygulamalar üzerine toplumsal duyarlılıkların yerleşmesinde önemli, uyarıcı bir rolü bulunmaktadır. Kongrelerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler ve bu konudaki Oda Raporumuz bu alanda önemli açılımlar sağlamıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubumuzun iki yılda bir güncellediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu, önemli bir başvuru kaynağıdır. Emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve ilgili yetkililerin bilgisine sunmak görevimizdir.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de konuşmasında sempozyumu "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun" getirdikleri, sorunları ve çözüm önerileri, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin toplumsal boyutları, Türkiye`deki ve Dünya`daki yasal ve teknik gelişmeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yaklaşımlar, mühendislerin, hekimlerin ve teknik elemanların bu süreçteki yeri konularını tartışacaklarını belirtti.

Yunus Yener konuşmasında özetle şunları söyledi:

2003 yılından bu yana 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve diğer tüm düzenlemeler büyük oranda işçi sağlığı ve iş güvenliği normlarının dışında ve sermaye güçlerinin lehine olmuştur. Sömürü kaynaklı “maliyet-verimlilik-azami kâr” kıskacı, çalışma yaşamını, çalışma hakkını, iş ve yaşam güvenliğini olumsuz bir şekilde belirlemektedir. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları daha yerleşmeden geriletilmiş; mevzuat, tüm yargı kararlarına karşın piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da bir çözüm olmamıştır. Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde değişiklikler yapılması sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini hep söyledik. Ayrıca yasa ile birlikte iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi ancak kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Öyle ki 2013’te 191 bin 389 olan kaza sayısı her yıl sürekli artış göstermiş ve 2017’de 359 bin 653’e ulaşmıştır. Diğer yandan dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranı yüzde 99,998; meslek hastalıklarının oranı ise on binde 2’dir! Oysa meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması gerekirdi.

Sempozyuma katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hakkında değerlendirmelerde bulunarak Çalışma Bakanlığı’nın 2016 yılında hayata geçirdiği ‘SIFIR KAZA, SIFIR ÖLÜM’ hedefinin hiçbir gerçekliği olmadığını aksin eiş cinayetlerinin daha da arttığın altını çizdi.

Yapılan açılış konuşmaların ardından alanlarında uzman kişiler tarafından oturum başlıkları slayt gösterimi ile devam etti. Gerçekleştirilen sunumların ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

MMO