(10) Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen: ‘Ekonomik olarak daha iyi iş bulursam bırakabilirim’... 'Yüzde 72'sinin kredi borcu var'...

Eğitim Sen’in 24 Kasım öncesi yaptığı ankete göre öğretmenlerin yüzde 70’i ekonomik olarak daha iyi bir iş bulursa mesleği bırakabileceğini söylüyor.

Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirdiği “Öğretmenlerin Mesleki ve Ekonomik Sorunlarına Bakış Anketi”nin sonuçlarını açıkladı. Sendika genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında anket sonuçlarını açıklayan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Her 24 Kasım’da tekrarlanan göstermelik kutlamalar, hamasi nutuklar değil, sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesini, öğretmeniyle, öğrencisi ve velisiyle herkesin memnun olacağı bir eğitim sisteminin oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER YENİ TOPLU SÖZLEŞME İSTİYOR
Eğitim Sen tarafından 30 Ekim-12 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 bin 424 öğretmenle yapılan anketin sonuçlarına göre son 10 yıldA öğretmenlerin alım güçleri düşmüş durumda. Aydoğan, yaptıkları anket sonucunda öğretmenlerin yüzde 57'sinin aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını düşündüğünü aktardı. Bu oran, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dönemde yaygın istihdam biçimi olarak kabul gören sözleşmeli ve ücretli istihdam ile öğretmen olanlarda daha fazla. Sözleşmeli öğretmenlerin yüzde 68'i, ücretli öğretmenlerin yüzde 81'i maaşlarının yaptıkları ücreti hiç karşılamadığını düşünüyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96'sı 2019'da yapılacak toplu sözleşme dönemini beklemeden, 2018 toplu sözleşme hükümlerinin güncellenmesinden yana görüş bildirmiş.

‘ÖĞRETMENLER İKTİDARIN İHTİYAÇLARINI GÖZETMEYE ZORLANIYOR’
Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 59’u kendilerini değerli hissetmezken ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alması haline öğretmenliği bırakmayı düşünebilirim diyen öğretmenlerin oranı yüzde 70. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 70'i KHK’ler ile ihraç edilme korkusu yaşadıklarını dile getirmiş. Aydoğan, “Bu durum öğretmenlerin öğrencilerinin ihtiyaçları yerine siyasi iktidarın beklenti ve ihtiyaçlarını gözetmeye zorlandığını da göstermektedir” dedi.

2023 VİZYON BELGESİ KALICI ÇÖZÜM ÜRETEMEZ
Anket sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu MEB'in uyguladığı politikaların öğretmenlerin sorunlarını çözeceğini düşünmüyor. Öğretmenlerin yüzde 76'sı, MEB'in öğretmenlerin eğitim politikalarına katılımını sağlayacağını iddia ettiği “1 Milyon Öğretmen 1 Milyon Fikir” projesiyle eğitim politikalarının oluşturulmasında etkili olduklarını düşünmüyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 84'ü ise 2023 Vizyon Belgesi ile kalıcı çözümler üretilemeyeceğini düşünüyor.

ÜCRETLİ VE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM ÖĞRETMENLİĞE TEHDİT
Öğretmenler, MEB tarafından yaygın istihdam biçimi olarak kabul gören sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik hakkında da bakanlık ile aynı fikirde değil. Öğretmenlerin yüzde 94'ü öğretmen istihdamının ücretli, kadrolu ve sözleşmeli olarak ayrılmasını öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından bir tehdit olarak görüyor. Ankete katılan sözleşmeli öğretmenlerin tamamının, kadrolu öğretmenlerin ise yüzde 94'ünün bu yönde görüş beyan etmesi Bakanlık ile öğretmenler arasındaki görüş farklılığını gösteriyor. Ayrıca, öğretmenlerin yüzde 79’u Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğinin temel sorunlarına çözüm üretmeyeceğini düşünüyor.

(Ankara/EVRENSEL)

Türk Eğitim-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Anketine katılan öğretmenlerin yüzde 72'si kredi çekerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan öğretmenlerin yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin anket çalışmasının sonuçları Ankara The Green Park'ta düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Türkiye genelinden 11 bin 454 eğitimcinin katıldığı anketin sonuçlarını açıklayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ankete katılanların yüzde 83.1'inin öğretmen, yüzde 10.2'sinin okul müdür yardımcısı, yüzde 6.7'sinin ise okul müdürü olduğunu belirtti.

MUTFAĞA ZAM CEP YAKIYOR
Ankete göre anket katılımcılarının yüzde 72.3'ünün kredi borcu bulunuyor. Bunların yüzde 11.7'sinin 5 bin - 10 bin TL, yüzde 21'inin 10 bin TL - 30 bin TL, yüzde 17.8'inin 30 bin TL - 50 bin TL, yüzde 12.9'unun 50 bin TL - 70 bin TL, yüzde 12.9'unun 70 bin TL - 100 bin TL, yüzde 11.2'sinin 100 bin TL - 150 bin TL, yüzde 6.5'inin 150 bin TL - 200 bin TL arası, yüzde 6'sının ise 201 bin TL üzeri kredi borcu var. “Son yapılan zamlardan en çok hangisi bütçenizi etkiledi?” sorusuna eğitimcilerin yüzde 63.7’si “gıda ürünleri” cevabı verdi.

ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI PSİKOLOJİK SORUNLAR YARATIYOR
Anket sonuçlarına göre eğitimcilerin yüzde 96'sı son bir yıl içerisinde alım gücünün azaldığını düşünürken, yüzde 3'ü aynı seviyede kaldığını, yüzde 1'i ise alım gücünün arttığını belirtiyor. Eğitimcilerin verdikleri cevaplara göre alım gücünün azalması ihtiyaçlarda kesinti yapmaktan aile içi tartışmalara ve psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok sorunu doğuruyor. Ankete katılanlara yöneltilen “Alım gücünüz azalıyor ise bu en çok hangi durumu ortaya çıkarıyor?” sorusuna verilen en yaygın cevap yüzde 41.3 ile giyim, barınma, ısınma vb en temel ihtiyaçlarda kısıtlamaya gidilmesi. Eğitimcilerin yüzde 10.2'si alım gücünün azalmasının aile içi tartışmalara yol açtığını belirtirken diğer yüzde 10.2'si yeterli ve dengeli beslenmeye engel olduğunu düşünüyor. Verilen cevaplara göre döviz kurundaki artış ve enflasyon nedeniyle memurlara ek zam yapılması fikrini destekleyen öğretmenlerin oranı yüzde 98.4 olurken, ek iş yaptığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 26.2.

ÖĞRETMENE ŞİDDETTE CEZASIZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 29.3’ü okulda veya okul çevresinde şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. “Size kim şiddet uyguladı” sorusuna verilen yanıtlara göre öğretmenler, yüzde 67 oranla veli veya öğrencilerden, yüzde 28.3 oranında okul yöneticilerinden, yüzde 3.5 diğer öğretmenlerden, yüzde 1.2 memur veya yardımcı personelden şiddet görüyor. Şiddete maruz kalan öğretmenler içerisinde şikayette bulunanların oranı ise son derece düşük.

ÖĞRETMENLER EN ÇOK KAYIRMACILIK VE KADROLAŞMADAN ŞİKAYETÇİ
Ankette en dikkat çeken konuların başında öğretmenlerin motivasyonunu düşüren temel unsurlar geliyor. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 37.3'ü yandaş kayırmacılık ve kadrolaşma, yüzde 25'i öğrenci/veli tutum ve davranışları, yüzde 16.2'si eğitim politikalarındaki değişiklikler, yüzde 10.3'ü ücretlerin düşük olması, yüzde 5.6'sı yöneticilerin mobbing uygulaması, yüzde 2.6'sı ise sınıf mevcutlarının fazlalığı ve öğretmen açığı sorunlarını motivasyonlarını düşüren en önemli etken olarak görüyor.

(Ankara/EVRENSEL)