(3) Maden MO: Zonguldak, kaçak ocak, kömür, ölüm!... Daha kaç canımızı yitireceğiz?

Yine Zonguldak, yine kaçak ocak, yine kömür ve yine ölüm.

Herkes biliyor, herkes seyrediyor ve ölümler sürüyor.

Zonguldak Kilimli` de 21 Kasım 2018 tarihinde gece saat 03:00 sıralarında ruhsat hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) uhdesinde bulunan ve rödovans yöntemiyle işletilen sahada "kaçak ocak" olarak adlandırılan bir ocakta grizu patlaması nedeniyle meydana gelen cinayette 3 maden emekçisi hayatını kaybetmiş, 2 maden emekçisi ise yanma sonucu ağır bir şekilde yaralanmıştır.

Yaşananlar kaza değil cinayettir, çünkü kaza daha önceden öngörülemeyen ve önlem alınamayan olaylardır. Oysa bu kazalar ve bu kazalara neden olan kaçak ocaklar 50 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu durum başta siyasi ve yerel otorite olmak üzere herkes tarafından bilinmektedir ve ölümler geliyorum demektedir.

Son olayda, 3 kişi "kaçak ocak" olarak tanımlanan yeraltı kömür ocağında hayatını kaybetmiştir. Bugüne kadar bu ocaklarda onlarca insanımız yaşamını yitirmiştir. Kadın ve çocuk işçiler, hiçbir iş güvenliği önlemi olmayan bu ilkel ocaklarda yıllardır kömür üretmekte ve buralarda üretilen kömürler devletin resmi kayıtlarına işlenerek pazarlanmaktadır. Bu ocaklara elektrik hattı çekilmekte, maden makineleri monte edilmekte ve çalıştırılmaktadır. Kaza olana kadar yasal görülen bu ocaklar, iş kazası olduğunda hemen "kaçak ocak" olarak adlandırılmaktadır. Bütün bu olup bitenler hakkında yetkililer; kör, sağır, dilsiz olmaktadır.

Ülkemizde madenler, Maden Kanunu hükümleri doğrultusunda işletilmektedir. Maden Kanunu` nda kaçak ocak "ruhsatsız maden üretimi" olarak adlandırılmaktadır ve müeyyidesi bulunmaktadır. Kaçak ocakların işletilmesinin, işlettirilmesinin engellenmesi başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Zonguldak Valiliği olmak üzere ruhsat sahibi ile sahada bulunan işletmecinin sorumluluğundadır. Bu konuda sorumlu olan tüm kesimlerin öncelikli olarak sorumluluklarını kabul etmesi ve koordinasyon içerisinde çalışarak, bu cinayetlerde sorumlukları bulunanların yargı önüne çıkarılmalarını sağlamaktır. Ancak yargı önüne çıkarılanların adliye koridorlarından onları adliyeye sevk edenlerden dahi önce çıkmaları da başka bir sorundur.

Zonguldak` ta yaşanan "kaçak ocak" sorunuyla ilgili olarak Odamız ilgilileri defalarca uyarmış ve raporlarını iletmiştir. Buna rağmen bugüne kadar bu olumsuzlukları giderecek ciddi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı` na ve Zonguldak Valisi` ne aşağıdaki soruları soruyor ve kamuoyu adına yanıtlanmasını talep ediyoruz;

-Yıllardır yetkililerce bilinen ve basında da sıklıkla yer alan "kaçak ocak" tanımı ne anlama gelmektedir?
-Son 10 yılda benzer olaylarda kaç vatandaşımız yaşamını yitirmiştir? Kaç vatandaşımız yaralanmıştır?
-Bu olumsuz durumu düzeltmek için hangi idari önlemler alınmıştır?
-Ruhsat alınmadan maden ocağı işletilmesi, Maden Kanunu` nun 12. maddesine göre devlet ve mülki idare tarafından engellenmesi gerekirken, bu konuda neden hiçbir çalışma yapılmamaktadır?
-İhbar üzerine kapatılmış olan "kaçak ocakların" tekrar açılması neden engellenememektedir?

Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yetkililerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu