(17) İzmir'de sağlıkta şiddete protesto

İzmir'de Aliağa Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta cuma günü bir hekimin saldırıya uğraması İzmir Sağlık Çalışanları Platformu tarafından gerçekleştirilen eylemle protesto edildi.

Aliağa Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Öztürk okudu. Sağlıkta şiddete karşı önlem almayan AKP hükümetine seslenilen açıklamada, sağlıkta dönüşüm uygulamalarını hayata geçirenlerin şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri zamanının geldiği söylendi.

“Kendilerince yarattıkları gerekçelere sığınarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına el kaldıran kendini bilmezlere bir çift sözümüz var! İki elimiz yakanızda olacaktır!” ifadelerine yer verilen açıklamada sağlık emekçileri şiddeti özendirenleri ve sessiz kalmayı sürdürenleri protesto etti.

Sağlık Bakanlığı ve hükümete, “Sağlıkta Dönüşüm ile değersizleştirilen, ucuzlaştırılan, aşağılanan, sözel ve fiziksel şiddete uğrayan bir sağlık çalışanı nasıl verimli ve yararlı olacaktır?” sorusunu yönelten sağlıkçılar, güvenliği sağlanamayan bir sağlık çalışanının nitelikli sağlık hizmeti vermesinin mümkün olmadığını hatırlattılar.

2 Kasım tarihli 663 sayılı KHK’ye şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuksal yardım yapılmasının da eklendiğini belirten sağlıkçılar, sağlık çalışanlarına şiddete 0 (sıfır tölarans) derken halkın sağlığa ulaşımını zorlaştırarak sağlık çalışanlarıyla yüz yüze getirmelerinin büyük bir çelişki olduğu söylendi.

Kızıl Bayrak