'İş cinayetleri' konusundaki önerge AKP oylarıyla reddedildi: Nüfusa yazı yazalım her ölüm gelsin o zaman!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, HDP’li komisyon üyesi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ ve ‘Kanun Hükmünde Kararnameler Sonucu Yaşanan Hak İhlallerinin Araştırılması’ konusunda iki ayrı alt komisyon kurulması önergeleri AKP oylarıyla reddedildi. Gergerlioğlu’nun gazete haberlerinde yer alan iş cinayetlerine dikkat çekerek bu konularda devreye girmesi talebini içeren başvurular tartışma konusu oldu.

Aydın Kuşadası’nda inşaatta sıva yaparken akıma kapılan 24 yaşındaki işçi Yılmaz Zerener’in yaşamını yitirmesine ilişkin HDP’li Gergerlioğlu’nun komisyona dilekçesini okuyarak örnek gösteren AKP’li komisyon başkanı Hakan Çavuşoğlu, “İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nu buraya düşürürseniz olmaz bu yani” deyince, HDP’li vekil, “Siz bir işçinin ölümünü basit bir şey mi görüyorsunuz?” diye karşı çıktı. Tartışmanın ilerleyen sürecinde AKP’li Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Nüfusa yazı yazalım o zaman, her ölüm gelsin o zaman, her ölüm gelsin” derken AKP’li Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Karıcıoğlu, “Bakın, hukuk yollarına gider, hallolmazsa ondan sonra İnsan Hakları Komisyonuna gelir” diye konuştu.

Tartışmaların ardından Gergerlioğlu’nun iki önergesi de reddedildi.

Komisyondaki konuşmalar şöyle:

BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlar, şöyle: Ömer Faruk Bey, ben konuyu şahsileştirmemek bakımından, sizin de bu Komisyonda görev yapan arkadaşımız olarak, bir sayın milletvekili olarak sonuca matuf bir yöntem benimsemeniz bakımından…

Mesela, burada, şimdi, bir yazı göndermişsiniz bize, müsaadeniz var mı, istemiyorsanız okumayayım.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Tabii, buyurun, buyurun.

BAŞKAN – Yazı şu:

“İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına

Basında ‘Aydın Kuşadası’nda inşaatta sıva yaparken akıma kapılan 24 yaşındaki işçi Yılmaz Zerener yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın üç aylık bebeği vardı.’ haberi yer almıştır.

Bu bağlamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu konuyla ilgili inceleme yapmasını ve gerekirse olay yerine…” Ya, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu buraya düşürürseniz olmaz bu yani.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bu buraya düşürmek değil

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - O özel kuruluştan denetimin ve görevin yapılıp yapılmadığına dair bilgi isteme yetkiniz var

BAŞKAN – Yerinde inceleme yapılmasını istiyorsunuz.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Siz bir işçinin ölümünü basit bir şey mi görüyorsunuz?

BAŞKAN – Hayır, bunu söylemiyorum ben, yöntem olarak…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bakın, Sayın Başkan, yetkiyi okuyorum, resmî ve özel kuruluşlardan bilgi isteme yet kiniz var.

İBRAHİM YURDUNUSEVEN (Afyonkarahisar) – Nüfusa yazı yazalım o zaman, her ölüm gelsin o zaman, her ölüm gelsin.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Hayır, ne demek. O özel kuruluş işçi hakkını çiğnemiştir ve Türkiye Avrupa 1’incisidir iş cinayetlerinde.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) – Bakın, hukuk yollarınagider, hallolmazsa ondan sonra İnsan Hakları Komisyonuna gelir.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ya bunu biz araştırmayacaksak “Bize ne diyeceksek?” ne anlamı var?

BAŞKAN – Şimdi, Faruk Bey…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ve ben artı bir şey demiyorum, yetkiyi hatırlatıyorum.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) – Hukuk yollarına gitmiş mi?

BAŞKAN – Arkadaşlar, bir saniye…

Bir şey daha söyleyeyim mesela: Ya arkadaşlar, bizim amacımı üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Tabii canım.

BAŞKAN – Ben kişinin siyasi partisinden, kimliğinden, renginden ari olarak şunu söylüyorum: Burası İnsan Hakları Komisyonu. Bakın “Basında ‘Manisa Yunus Emre’de seyir hâlindeyken Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğüne ait traktör römorkundan düşen 36 yaşındaki belediye işçisi Himmet Türkan yaşamını yitirdi.’ haberi yer almıştır.

Bu bağlamda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu konuyla ilgili inceleme yapmasını ve gerekirse olay yerine ziyaret gerçekleştirmesini…”

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) – Hukuk yolları bitmiş mi, yanlış anlamışsınız biraz bence.

ATAY USLU (Antalya) – 10 milyon vaka var, bu kadar vakaya, her vakaya gitme şansımız yok ki bizim.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) – Hukuk yolları bitmiş mi?

BAŞKAN – Peki, arkadaşlar, teşekkür ediyorum.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ya müracaata göre…

BAŞKAN – Şimdi…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Bakın, şimdi, İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı Türkiye’nin Avrupa’da 1’inci olduğu iş cinayetleriyle ilgili böyle bir bakış sergiliyorsa bizim durumumuz çok vahim.

BAŞKAN – Bu başka bir şey ama, bu bakış…

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Kamu kurum ve kuruluşlarından, özel kuruluşların denetim yapmamasından kaynaklan an binlerce cinayet oldu, bakın ve biz bunlara müdahil olmazsak… Hepsine müdahil olamayız tabii.

ATAY USLU (Antalya) – Onu diyorum ben de.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) – Ama sembolik olarak müdahil olunursa, şikâyet gittiği zaman cevap verilirse görevimizi yapmış oluruz ve bu da bizim yetkimiz dâhilinde.

BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum.

--

Gergerlioğlu’nun komisyonda reddilen önergelerleri şöyle:

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına

3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Kanunun 6’ncı maddesi çerçevesinde Komisyon bünyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alt komisyonu kurulmasını arz ve talep ederim.

Gerekçe:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23’üncü maddesinde "Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır" denilmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkingöstergeler, temel insan hakları. çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır. Ancak SGK ve diğer resmî istatistikler göstermektedir ki, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğine gereken önem verilmemekte; yasa, yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır.

Gerek işveren kesimi, gerekse kamu işvereni konumundaki devlet konuya gereken özeni göstermemektedir.

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almakladır. İşgüvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme. sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, iş kazalarını artıran nedenler arasındadır.

3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Kanunun 6’ncı maddesi çerçevesinde Komisyon bünyesinde kanun hükmünde kararnameler sonucu yaşanan hak ihlallerinin araştırılması alt komisyonu kurulmasını arz ve talep ederim.

...

Hülya Karabağlı / T24