(13) İMO: Uzundere'deki iş cinayetinde önlem alınmamış

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, İzmir'e bağlı Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan bin konutluk şantiyede geçtiğimiz çarşamba 61 yaşındaki Mehmet Çelik isimli işçinin üzerine 5. kattan gaz beton parçaları düşmesi sonucu hayatını yitirmesinin ardından bölgede incelemede bulundu.

İnceleme sonucu yaşanan iş cinayetinin sebebi ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşıldı. Şantiyede iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunun ifade edildiği raporda "Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine belirtilen hususlara yeterince dikkat edilmediği, yukarıdan düşme ihtimali olan malzemeleri tutmak için gerekli olan güvenlik ağlarının bulunmadığı, bina girişinde yüksekten düşebilecek malzemelerin işçilerin başına düşmesine engelleyici kapalı geçit bulunmadığı, atık malzemelerin binadan tahliyesi için moloz kaydırağının bulunmadığı görülmüştür" denildi.

İş cinayetinin sebeplerinin arasında, yüksekten malzeme düşmesine karşı teknik önlemlerinin alınmaması, plansız ve programsız şantiye yönetimi, yoğun iş baskısı, taşeronlaştırma, ucuz ve niteliksiz personel çalıştırma, aşırı kar hırsı, örgütsüz işçiler, denetimsizlik, teknik ve idari tedbirlerin alınmaması, iş güvenliğinin zaman kaybı olarak görülmesi gibi nedenler bulunuyor. Raporda "Göz göre göre bir emekçinin ölümüne neden olunmuştur. İşçilerin uyarılarına rağmen, altlı üstlü çalışmalara müsaade edilmiş, alt işverenler (taşeronlar) arasında koordinasyon sağlanamamış, herhangi bir tedbir alınmamıştır" denildi.

‘TEDBİRLER ALINMALI, İŞÇİLER TOPLU OLARAK KORUNMALI’
Mevzuattaki önlemlere de değinilen açıklama şöyle sürdürüldü "Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. İşçiler, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunmalıdır. İnşaat alanında, malzemelerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılmalıdır. Şantiyede, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanmalıdır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilmelidir. Tüm toplu önlemler alındıktan sonra işçilere kişisel koruyucu donanım olarak baret verilmelidir".

'ÖNERİLER DİKKATE ALINMAZSA KATLANARAK ARTACAK'
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre geçen yıl en az 2006 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği hatırlatılırken "Hem işverenlerin, hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün arttırılması konusu bir ülke politikası haline getirilmedikçe iş kazalarında Avrupa birinciliğini elden bırakmayacağımız kesindir. İş kazaları önlenebilir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde evrensel kriterler hayata geçirilmedikçe, çalışma hayatının denetimleri arttırılmadıkça, meslek odalarının önerileri dikkate alınmadıkça maalesef iş cinayetlerinin sayısı katlanarak artmaya devam edecektir" denildi.

(İzmir/EVRENSEL)