İMO Adana Şube Başkanı Turanbayburt: İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir

Son bir haftada Adana’da iş cinayetlerinde 3 işçinin yaşamını yitirdiğini bir işçinin yaralandığını hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir nitelikte olduğunu belirterek iş kazalarının alınmayan önlemler ve mevzuattaki eksiklikler sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

'TEDBİRLER BİLİMSEL OLMALI'
Geçtiğimiz hafta, Adana’da bir plastik üretim fabrikasında çatıyı kurmaya çalışan işçilerin kullandığı iskelenin çatının üstünden geçen yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu, iki işçinin hayatını kaybettiğini,bir işçinin ise yaralandığı hatırlatmasında bulunan Turanbayburt, “Yine 27 Mayıs Pazar günü Yüreğir ilçesinde, yeni Kaymakamlık binasının inşaatında sıva yaparken tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşen bir işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Turanbayburt, “Ne acıdır ki gerekli önlemler alınmış olsaydı, bu kazalar meydana gelmeyecekti, bu canlar gitmeyecekti, aileler bu acıyı yaşamayacaktı” diye konuştu. Yapılan bilimsel araştırmaların meydana gelen iş kazalarının yüzde 50’sinin “kolaylıkla”, yüzde 48’inin de sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini ortaya çıkardığını dile getiren Turanbayburt, “Yapı üretim süreci, insan iş gücü emeğine dayalı bir sektördür.  İnşaat sektörü ölümlü kaza, uzuv kayıplı kaza ve meslek hastalığına yakalanma risklerinin çok yüksek olduğu iş kollarının başında geldiğinden sektördeki kazaların azaltılması ve önlenmesi için tedbirlerin bilimsel ve uygulanabilir olması şarttır. Alınacak tedbirler, proje üretim aşamasından başlayarak bütün üretim safhalarını içerecek şekilde insan hayatını korumaya yönelik olmalıdır” dedi.

‘YENİ YÖNETMELİK İŞ KAZALARININ ÖNÜNÜ AÇICI MAHİYETTE’
İşverenlerin konuya maliyet hesapları üzerinden yaklaşmasının iş kazalarında başı çektiğini dile getiren Turanbayburt, “Bunlar engellenmeli, emniyetsiz çalışma ve kaza riskleri mesleki uzmanlığa haiz mühendislerce her iş için tespit edilmeli, planlı bir şekilde sürdürülebilir tedbirler alınmalı, işçiler bu doğrultuda eğitilmeli, iş ekipmanlarının teknolojiye ve standartlara uygun olması sağlanmalıdır” dedi.

50’YE KADAR İŞÇİNİN OLDUĞU İŞYERLERİ GÜVENSİZ
ÇSGB tarafından 21 Mayıs’ta yürürlüğe sokulan yönetmelik değişikliği ile işyerlerinin iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği bulundurma zorunluluğu ile ilgili değişiklik yapıldığını ifade eden Turanbayburt, önceden 1-9 arası çalışanı bulunan işyerleri yönetmelik kapsamı dışında bırakılırken şimdi bu sayının 1-49 sayısına genişletildiğini ifade etti. 1 ile 49 çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliğini, mesleği ne olursa olsun işveren tarafından yerine getirileceğini ifade eden Turanbayburt, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğindeki son düzenlemeler yeni iş kazaları ve iş cinayetlerine yol açıcı mahiyettedir. Tüm düzenlemelerde insan hayatını koruma esas alınmalıdır” dedi.