İzmir Menemen’de işçi sağlığı ve güvenliği paneli

İzmir Menemen’de işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu panel düzenlendi. Aliağa Belediyesi Genel-İş İşyeri Temsilcisi Sinan Uğur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan ile Avukat Özgür Metin katıldı. Panelde iş cinayetlerine karşı örgütlülüğün önemine ve çözümün sınıf mücadelesinde olduğuna vurgu yapıldı.

Kubilay Kültür Merkezi’nde yapılan panelde konuşan Nilgün Tunçcan Ongan, iş cinayetlerinin kapsamına değinerek, “Çocuk işçilerden mülteci işçilere, emekli olmuş geçinemediği için çalışan işçilerden kadınlara, emek gücü piyasaları işçi sınıfının tüm katmanlarını içeren nitelikte. Buna işçi intiharlarını da eklediğimizde, sorun daha da yaygınlaşıyor. Bu iş cinayetlerinin kapsamı bir şeye daha ışık tutuyor. O da, aslında Türkiye’nin istihdam sorunu. Ölümlere baktığınızda atanmadığı için fabrikalarda çalışıp hayatını kaybeden öğretmenler, harçlığını çıkarabilmek için inşaatlarda çalışan üniversite öğrencileri. Dolayısıyla işçi ölümleri aynı zamanda yoksulluğun ve eksik istihdamın da bir karinesi niteliğinde” dedi.

‘SINIFSAL ÇIKARIMIZI ORTAYA KOYMALIYIZ’
Ucuz iş gücünü, uzun çalışma sürelerini dayatan, işçileri güvencesiz koşullarda çalışmaya mecbur bırakan politikalar arasındaki bağı mutlaka kurmak gerektiğini söyleyen Ongan, “Onca geçinemiyoruz intiharlarına rağmen, yoksulluğun ulaştığı bu düzeye rağmen bu politikaları inatla sürdürülmesinin bir sınıf niteliği var. Dolayısıyla işçi sınıfı olarak biz de bunun karşısında kendi sınıfsal çıkarlarımızı ortaya koymak ve yaşadığımız kayıplarla bu politikalar arasında ilişki kurmak zorundayız” diye konuştu.

İş cinayetlerinin sermaye kârının güvence altına alan politikalar sonucu olduğunu ortaya koymanın önemine değinen Ongan, “Sermaye kârını güvence altına alan politikalarında bizim ortak çıkarımızı ya da milli menfaatimiz değil birbiriyle çatışan iki sınıftan birinin çıkarı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Milli menfaat adı altında grev engelleniyor. Bu da baktığımızda güvenlik riskinin üretimi kimin durdurduğuna bağlı olarak belirleniyor. Burada sadece işverenin sınıfsal çıkarlarının risk edilmesinin söz konusudur” dedi. Ongan, çözümün sınıfsal mücadelede olduğunu vurguladı.

Avukat Özgür Metin de hukuki olarak iş güvenliği üzerine ve işçilerin anayasal haklarına değindi. Metin işçilerden gelen soruları cevaplayarak, Aliağa’dan, Menemen’den birçok iş kolundan gelen işçilerin görüşlerini ve soruları ile panel sona erdi.