a

 
AKP iktidarı güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getirdi. OHAL/KHK rejimi ise güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdı ve yaygınlaştırdı. Sonuç ise ortada! AKP’nin iktidar yılları boyunca İş Cinayetlerinde yaklaşık 21 bin işçi yaşamını yitirdi...
 
 
İş cinayetlerini artıran, işçi karşıtı bir uygulama olan OHAL kaldırılmalıdır!
Sendikal örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar sona ermelidir!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, kurulların en az yarısı işçi temsilcilerinden oluşmalı ve işçi temsilcilerinin işten atılmaları yasaklanmalıdır!
Taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğe son. Güvenceli çalışmak istiyoruz!
İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalı ve hesap vermelidir!
 
İş cinayetlerini artıran, işçi karşıtı bir uygulama olan OHAL kaldırılmalıdır!
Sendikal örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar sona ermelidir!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, kurulların en az yarısı işçi temsilcilerinden oluşmalı ve işçi temsilcilerinin işten atılmaları yasaklanmalıdır!
Taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğe son. Güvenceli çalışmak istiyoruz!
İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalı ve hesap vermelidir!
 
İş cinayetlerini artıran, işçi karşıtı bir uygulama olan OHAL kaldırılmalıdır!
Sendikal örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar sona ermelidir!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, kurulların en az yarısı işçi temsilcilerinden oluşmalı ve işçi temsilcilerinin işten atılmaları yasaklanmalıdır!
Taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğe son. Güvenceli çalışmak istiyoruz!
İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalı ve hesap vermelidir!
 

İş cinayetlerini artıran, işçi karşıtı bir uygulama olan OHAL kaldırılmalıdır!
Sendikal örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar sona ermelidir!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, kurulların en az yarısı işçi temsilcilerinden oluşmalı ve işçi temsilcilerinin işten atılmaları yasaklanmalıdır!
Taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğe son. Güvenceli çalışmak istiyoruz!
İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalı ve hesap vermelidir!
 
İş cinayetlerini artıran, işçi karşıtı bir uygulama olan OHAL kaldırılmalıdır!
Sendikal örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar sona ermelidir!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, kurulların en az yarısı işçi temsilcilerinden oluşmalı ve işçi temsilcilerinin işten atılmaları yasaklanmalıdır!
Taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğe son. Güvenceli çalışmak istiyoruz!
İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalı ve hesap vermelidir!