(16) 3 yılda 431 sağlık çalışanı intihar etti

Sağlık Bakanlığı, 2015 yılından bu yana toplam 431 sağlık çalışanının hayatına son verdiğini açıkladı. 

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, BİMER’e başvurarak son 5 yıl içerisinde intihar eden sağlık çalışanlarının sayısını sordu. Emir’in başvurusuna yanıt veren Sağlık Bakanlığı, 2015 yılında 10, 2016 yılında 11, 2017 yılında 3 hekimin intihar ettiğini bildirdi. 2015 yılında intihar eden hemşire sayısının 71, 2016 yılında 56, 2017’de yılında ise 53 olduğu kaydedildi. İntihar eden diğer sağlık çalışanlarının sayısı ise 2015 yılında 99, 2016 yılında 62, 2017 yılında ise 66 oldu.
Bakanlığın verilerine göre 2015, 2016, 2017 yıllarında toplam 431 sağlık çalışanı intihar etti.

‘Veriler sağlıksız’
BirGün’e konuşan Emir, sağlıkçıların intiharlarına ilişkin açıklanan verilerin güvenirliğinin tartışmalı olduğunu söyledi. “2013 yılından itibaren verileri istedik; Sağlık Bakanlığı, 2015 yılından itibaren olan verileri yolladı. 2013 ile 2014 yılına ait veriler ise ‘doğruluğu ve bütünlüğüne ilişkin tereddütler bulunduğu’ için gönderilmemiş” diyen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönderdikleri verilerin ‘doğruluğu ve bütünlüğü’ de kuşku yaratıcı. Bize iletilen verilerde, 2017 yılında 3 hekim intiharı yaşandığı ifade ediliyor. Söz konusu rakamı bizler de zaten basından biliyoruz. Bunun anlamı, gizleyemedikleri hekim intiharlarını kayda geçirmekten başka bir şey değildir. Ya diğerleri… Bir Sağlık Bakanlığı düşünün ki intihar eden sağlıkçıların verilerini sağlıklı tutmuyor, tutamıyor. Aslında bunun nedeni gayet açık; hem vatandaşın hem de sağlıkçıların yaşamını düşünmeyen AKP’nin, sağlığı ticari bir faaliyet olarak görmesi.”

İntiharların sebebi: Sağlıkta Dönüşüm
Sağlık meslek örgütlerine göre de, sağlık çalışanlarını intihara sürükleyen süreç, AKP hükümetinin uygulamaya geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yakından ilişkili. Bu program ile daha da kötüleşen çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri, fiziksel ve duygusal olarak yıpranmaya, tükenmeye neden oluyor.