Çocuk işçiliği ile mücadele aldatmacası

İşçi ve emekçileri geleceksizliğe mahkum eden sermaye devleti, çocukları da küçük yaşta işçilikle tanıştırıyor. Çıraklık vb. isimler altında çocuk işçiliğin önünü açan, çocukları çalışmak zorunda bırakan ve buna göz yuman sermaye devleti 2018 yılını “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan etti. Buna ilişkin başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede şunlar yer aldı: “Çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem atfeden ülkemiz, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarını, ülke ihtiyaçları ile birleştirerek kendi mevzuatını ve politikalarını oluşturmuştur.”

Programın “2023 hedefleri doğrultusunda” oluşturulduğu da söylenen genelgede, programın denetimi için yılda iki kez toplanan İzleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı belirtildi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele değil, meşrulaştırma!
Uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarının, ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda bir mevzuat ve politika oluşturulduğu ifade edilen genelgede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın (2017-2023) hazırlandığı yazıldı.

Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler, bunlardan sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile sürelerin belirlendiği bilgisi de genelgede yer aldı. Programda yer alan faaliyetlerin takibini ise, yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarında yapılacağı kaydedildi.

Çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu çocuk işçilikle ilgili bir soru önergesi üzerine Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nı (2017-2023) öne sürerek gerekli çalışmaları yaptıklarını iddia etti ve programı şöyle gerekçelendirdi: “Çocukların çalışma yaşamına girmesinin nedenlerinin ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin arttırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi.” Yıl içinde “programlı ve programsız teftişlerle” çocuk işçiliğinin önlenmesine dönük çalışmaları olacağını öne süren Sarıeroğlu, “okula devam konusunda çocukların ve ailelerinin farkındalık düzeylerinin arttırılması yönünde eylemler” yapılacağını savundu.

Sarıeroğlu, çocuk işçi çalıştıran işyerlerine ceza kesildiğini de iddialarına ekledi.