(3) Madenlerde işler bilindiği gibi: Çan Havzası’nda risk giderek büyüyor

301 maden işçisinin katledildiği Soma Maden Ocağı ile aynı işletme bünyesinde bulunan Çan Linyit İşletmeleri için de güvenlik uyarısı yapıldı.

Sayıştay’ın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyit İşletmesi’ne ilişkin denetim raporunda, güvenlik sorunları ile ilgili önemli tespitler yer aldı.

‘Yıllardır sürüyor’
Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) de meydana gelen heyelanlar nedeniyle açık ocak ile işletme sahasına dışarıdan malzeme kayması gibi olayların yıllardır sürdüğü belirtilen raporda şu tespitler yer aldı:

» “Açık ocakların giderek daralmakta ve derinleşmekte olduğu göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda program hedefleri doğrultusunda toprak kazısı yapılmaması, buna mukabil üretimin aynı düzeyde sürdürülmesi, ocağın stabilitesini bozarak blok kayması ve heyelan riskini arttıracaktır.

Kocabaş Çayı’ndan su sızıntısı
» ÇLİ’deki açık işletmenin güneyinden geçen Kocabaş çayının üretim sahalarına olan yakınlığı ve bu kaynaktan ocak içine sızan sular çalışma emniyetini tehdit etmektedir.

Biga Ovasını sulayan Kocabaş Çayı’nı ıslah çalışmaları 2007 yılında başlatılmış, bu kapsamda TKİ üretim sahalarının yakınından geçiyor olmasının yarattığı sorunlarla ilgili herhangi bir güzergah değişikliği çalışması yapılmamıştır.
Özellikle kış aylarında su debisinin yükselmesi nedeniyle ocak imalatına hem yeraltı hem de yüzeyden sızıntı şeklinde yüksek miktarlarda suyun akması üretim çalışmalarını aksatmakla kalmayıp ocak stabilitesinin bozulmasına da neden olmaktadır. Böylece bir yandan açık işletmede çaya yakın yerlerde üretim yapılamaması nedeniyle tek eksenli ilerleme istikameti oluşurken diğer yandan ocağın içine akan suların tekrar ocak dışına pompa vasıtasıyla atılması bir maliyet ve emniyet külfeti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Açık ocağın giderek daraldığı ve derinleştiği bu istenmeyen durumun da heyelan riskini arttıracağı göz önüne alındığında ocak içine dolmakta olan su gelirinin ivedilikle önlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun ilk adımı da Kocabaş Çayı’nın ıslahıdır.”
Raporda, Çan Linyitleri İşletmesi’nde, ocak güvenliğini tehdit eden Kocabaş Çayı’nın güney istikametine doğru 30-70 metre ötelenerek altında bulunan yaklaşık 10 milyon ton kömürün üretime hazır hale getirilmesi ve ocakta süren heyelan riskinin bertaraf edilmesi çalışmalarının öncelikle başlatılması istendi.