Bu düzen işçi öldürmeden duramıyor: Dünyada her yıl 2.8 milyon işçi işe bağlı nedenlerle ölüyor!

21. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Eylül ayının ilk haftasında Singapur’da gerçekleştirildi.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) başkanı Ryder’ın açıkladığına göre, yeterli iş sağlığı önlemlerinin alınmamasının global ölçekli yıllık maliyeti, geliri düşük olan 130 ülkenin ulusal gelirinin toplamına eşit.

İşle ilgili hastalıklar ve iş kazaları dünyanın ulusal gelirinin %3.94’ünün kaybına yol açıyor. Bu yıllık 2.99 trilyon Dolar kayıp demek.

İşle ilgili hastalıklara ve kazalara bağlı olarak yılda 2.8 milyon işçi ölüyor.

Bu yılki dünya kongresinde sorunun boyutlarının azaltılması için gerekli olan politik ve teknik önlemlerin ele alındığı belirtiliyor. ILO özellikle işin yapısının değiştirilmesi konusuna vurgu yapıyor.

Ancak her zaman olduğu gibi bu tip teknik tartışmalar sorunun özünü, yani kapitalizm gerçekliğini gözden kaçırıyor.

Üstelik işin yapısının değiştirilmesi gibi önlemler zaten burjuvazinin gündeminde bulunuyor ve bu tip sosyoteknik müdahaleler istihdamı daraltıcı etkileri nedeniyle başka önemli sorunlara yol açıyor.

Öte yandan tekellerin üretimlerini taşeron firmalara vermeleri işçi sağlığı önlemlerinin pek çok sektörde uygulanmasını olanaksız kılıyor.

Aslında işçi sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken ilk şey kapitalizmi yıkmak.

Başka türlü sağlıklı ve güvenli çalışma mümkün değil.