3 Ocak'ta Bölge Çalışma Müdürlüğü Önündeyiz...

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak her ay başında, bir evvelki ay meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları bilgilerini derleyip bazı çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca açıklamalarımızda ağırlıklı olarak bir sektöre yer veriyoruz. Maden sektörü Aralık 2011 değerlendirmemizin eksenini oluşturacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Basın Açıklaması Tarihi: 3 Ocak 2012 Salı
Saat: 12.30
Yer: Unkapanı Bölge Çalışma Müdürlüğü Önü

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi