İşçilerin hafta tatili hakkı kaldırılıyor!

Sermaye devleti, işçi ve emekçilerin kölelik ve sefalet koşullarının derinleşmesi, sermaye lehine azgın sömürü koşullarının yaratılması için çalışmaya devam ediyor. İşçilerin tüm haklarına göz diken ve yasal düzenlemelerle bir bir gasp eden sermaye devleti, şimdi de hafta tatili hakkını kaldırıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde uygulamaya geçecek olan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu” ile, 1924 yılından bu yana yürürlükte olan işçilerin haftada bir gün tatil yapmasını zorunlu kulan "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kaldırıldı.

İşçilerin hafta tatili hakkının gasp edilmesinin gerekçesi ise, “özellikle sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının işletme sahiplerine ek yük getirmesi” olarak açıklandı. İşyerleri açısından artık hafta sonu çalışmayı kolaylaştıran sermaye devletinin yürürlükten kaldırdığı yasa, aynı zamanda işçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasını da yasaklıyordu.