Çorlu'da iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleşti

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem'in katılımlarıyla Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri ÇTSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleşti.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ersoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serkant Hocaoğlu ve Meclis Üyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen seminere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorlu Kaymakamı Levent  Kılıç, İstanbul İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı İş Başmüfettişi Adem Mortaş, İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcısı İş Müfettişi Mehmet Nuri Görücü, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Osman Seçkin Akbıyık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Furkan Yıldız, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fatma Derya Alan, Çorlu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hasan Türkkan, İşadamları ve Sanayiciler katılımda bulundular. Seminerin açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2017 yılı için ilan ettiği Milli Seferberlik kapsamında, Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZÎNOĞLU tarafından Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı başlatılmıştır. Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZÎNOĞLU tarafından 06 Ocak 2017 tarihinde Konya'dan başlatılan bu seferberliğin ilk periyodunun başlığı istihdam seferberliği olarak belirlenmiş ve Bakanlığımız bürokratları 81 ilimizin tamamını 3 ay gibi kısa bir sürede 2 kez ziyaret ederek sosyal taraflarla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir. Bakanlığımızca sağlanan istihdam teşvikleri ve Bakanlığımızın diğer faaliyetleri taraflara anlatılmış ve talepler alınmıştır. 81 ilimizden toplanan talepler rapor haline getirilerek, çalışma hayatının temel ihtiyaçları tespit edilmiştir. İstihdam Seferberliği başlıklı bu ilk periyodun ardından ise 13 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul 3. Havaalanı İnşaatında Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZÎNOĞLU tarafından 2. periyodun startı verilmiştir" dedi.
 
Hedef  sıfır deklarasyonu imza altına alındı
2. Periyodun başlığı olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği”nin kamuoyuna duyurulmuş ve konunun tarafları olan STK ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla HEDEF SIFIR DEKLARASYONU"nun imza altına alındığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem; Bu kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği alanında, Ölümlü iş kazalarının önüne geçilebilmesi, Sahadaki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji geliştirilebilmesi, Farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılması amacıyla, 81 ilimizde Bakanlık yöneticilerimizin başkanlığında ziyaretler gerçekleştirilecek olup, Gerçekleştirilecek ziyaretlere, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, inşaat sektörü başta olmak üzere belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işveren ve çalışan temsilcileri, inşaat mühendisleri, şantiye şefleri, yapı denetim firmaları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile belediye ve kamuda sektöre ilişkin faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerinin katılımının sağlanacağını belirtti.
 
Her gün 6 bin kişi meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmekte
Ahmet Erdem; "İstatistiklere göre; dünyada, her 15 saniyede 160 işçinin iş kazası geçirmekte ve her 15 saniyede bir işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmekte olduğunu dolayısıyla her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu durumda her yıl 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde ise; 2002 yılında 727 bin olan işyeri sayımız, %141 artışla 1 milyon 700 bine ulaşmış, 2002 yılında 5 milyon 200 bin olan çalışan sayımız ise, %164 artışla 13 milyon 7 bine ulaşmıştır. Bu önemli artışlar karşısında, 100 binde ölümlü iş kazası oranı 16,7’den 9,9’a düşmüş olup, Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında %40,7 oranında azalma meydana gelmiştir" dedi.
 
İyileşmeye odaklı bir yapılanma söz konusu
Ahmet Erdem; "30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizde yeni bir dönem başlamıştır. Kanun ve alt düzenlemeleri ile ülkemiz artık uluslararası normlar ile uyumlu bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına sahip olmuştur. Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında; önleyici ve sürekli iyileşmeye odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bu anlayışı hayata geçirmek için öne çıkan ve vazgeçilmez olan husus ise güvenlik kültürüdür.Bakanlığımız, iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde, mesleki eğitimin öneminin yanında, okul öncesinden başlayarak tüm çalışma hayatını içine alan ömür boyu öğrenmeyi hedeflemektedir" açıklamasında bulundu.
 
Güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlanacak
Son olarak, İlköğretim dönemi okul kitaplarına iş sağlığı ve güvenliği kültürünü aşılayan çizgi bantlar yerleştirildiğini ekleyen Ahmet Erdem; "İlköğretimden yükseköğrenime kadar tüm seviyelere ilişkin müfredata iş sağlığı ve güvenliği konularının eklenmesi sağlanmıştır.Üniversitelerin teknik eleman ve mühendis yetiştiren bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği dersi 2015 yılından itibaren zorunlu ders olarak verilmeye başlanmıştır.Böylece;Bir taraftan çocuklara, gençlere ve çalışanlara, tehlike ve riskleri önleme eğitimleri verilirken diğer taraftan sağlık ve güvenlik ile ilgili tavır ve davranışlar öğretilecek.Bunun neticesinde yaşamın her safhasında özellikle de iş yerlerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak işveren, çalışan, uzman, profesyonel, STK, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip bu hayati konuyu sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır.Sağlıklı ve güvenli bir gelecek adına başlatılan seferberlik programıyla; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin toplumsal düzeyde bilme ve farkındalık oluşturulacak, tarafların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler geliştirilecektir" ifadelerini kullandı.
 
KATILIM YOĞUNDU
Seminerin akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ SGK Müdürü Fatma Derya Alan ve İstanbul İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı İş Başmüfettişi Adem Mortaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Furkan Yıldız ve ÇETİN Akademi Yöneticisi Özber Çetin tarafından göreve yeni gelen ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.
 
Müjde İRFAN